Jitka Vachtová - tréninky plavání

Základní plavecké dovednosti

Výuka základních plaveckých dovedností

Zvládnutí základních plaveckých dovedností je vstupenkou pro výuku jakéhokoli plaveckého způsobu (prsou, znaku, kraulu). Pokud jste neplavci a neumíte plavat žádným plaveckým způsobem nebo některou z těchto dovedností neovládáte, je zapotřebí nejprve projít touto plaveckou průpravou. Mezi základní plavecké dovednosti patří: dýchání do vody, splývání, pád do vody, rozvoj pocitu vody, orientace pod vodou a potápění.

Výuka probíhá naprosto individuálně formou pravidelných tréninků. Uvedený rozpis je pouze orientační.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • specifické požadavky zde nejsou žádné, předpokládáme, že se jedná o naprostého začátečníka a neplavce,
 • je vhodné nemít strach z vody,
 • dobrý zdravotní stav.

Poznámka: Časová náplň i délka výuky je značně individální. Děti se těmto dovednostem učí nenásilnou formou několik let, než začnou s výukou samotného plavání. Dospělí sice chápou rychleji, co po nich lektor plavání chce a jsou cílevědomnější, ale na druhou stranu bývají více nemotorní a chybí jim přirozená hravost a schopnost přirozeného rychlého učení. Různé psychické bloky a zábrany se mohou odstraňovat i řadu let… Tempo výuky je tedy individuální.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • seznámení se s vodním prostředím,
 • vodní hry, potápění, chůze a běh ve vodě,
 • splývání na břiše,
 • splývání na zádech,
 • rozvoj pocitu vody,
 • dýchání do vody na místě i za pohybu,
 • kraulové nohy,
 • zvládnutý pád do hluboké vody,
 • potápění a orientace pod vodou.

Doporučuji alespoň 20 lekcí.

Cíl: Odstranit strach z vodního prostředí a naučit se základním plaveckým dovednostem jako je: dýchání do vody, splývání, pád do vody, rozvoj pocitu vody, orientace pod vodou a potápění. Neplavec se naučí přikopávat kraulové nohy, pomocí kterých se ve vodě pohybuje. Ve výuce je zapotřebí následně pokračovat dál. Obvykle navazuje výuka prvního plaveckého způsobu, kterým mohou být prsa či kraul.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.

{block scripts} {/block}