Individuální tréninky plavání

Tréninky plavání

Pro koho jsou tréninky určeny, kde a kdy se setkáme, jak se poznáme, co si vzít s sebou do bazénu? Tyto informace se dozvíte právě zde. V současné době nabízím pouze individuální výuku plavání. Další informace najdete ještě v obchodních podmínkách a v ceníku. Základní informace budou též součástí faktury, pokud si objednáte u mne tréninky.

Tréninky jsou pouze pro dospělé

Zaměřuji se na dospělé starší 18 let. Plavání pro děti a mládež nenabízím. Mám sice na tréninky pro děti a mládež oprávnění, ale z důvodu přilišné odpovědnosti za nezletilé si trénovat děti netroufám a doporučuji rodičům kontaktovat plavecké školy, které se na děti přímo zaměřují. Podmínkou účasti na mých trénincích je plnoletost a svéprávnost plavce či neplavce. Níže popsaný průběh plavecké lekce je zcela přizpůsoben právě této věkové skupině. Většina dospělých prošla v České republice základním plaveckým výcvikem, proto obvykle předpokládám, že jste plavci. Pokud jste neplavec, uporozněte mne na to prosím předem. Samozřejmě si každého na prvním plavání otestuji.

Plaveme v bazénu Šutka

Mé tréninky plavání standardně probíhají v Aquacentru Šutka. U individuálních tréninků plaveme v prostoru vyhrazeném pro veřejnost, a to buď v drahách pro kondiční plavce, nebo ve volném prostoru s ostatními plavci. Jedná se o výuku plavání bez pronajaté samostatné dráhy. Při výuce mohu být s vámi ve vodě a plavat s vámi, ale většinou bývám na břehu.

Vstupné do bazénu si platíte sami

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-3.png

U individuálních tréninků si čip (vstupné do bazénu) platíte sami a sami vstupujete přes turnikety do vnitřích prostor bazénu Šutka (tj. nečekáte na recepci na mne). Bazén (recepce) o tom, že probíhá náš trénink nic prosím neví, jde pouze o dohodu mezi námi dvěma. Vy i já jsme (z hlediska bazénu) obyčejní bazénoví plavci, kteří si zakoupili své vstupné. Bazénu je „jedno“, zda tam člověk učí jako lektor na břehu či plave, ale musí si zaplatit vstup, lektor i plavec. Proto na vrátnici nedostanete k našemu domluvenému tréninku žádné informace. Já i vy si kupujeme své vstupné do bazénu, mně platíte pouze za trénink. Takže vás ve výsledku vyjde trénink o vaše vstupné dráž, mně na druhou stranu o vstupné klesá můj zisk z oddučeného tréninku, který jste mi zaplatili.

Mohu jít sám do vody?

Pro neplavce a poloplavce prosím platí, že na mne čekají prosím vždy na břehu a do vody jdou teprve na můj pokyn! Pro všechny účastníky tréninků platí, že do vody bez mého pokynu během plavecké lekce neskákají! Skoky do bazénu jsou možné pouze po dohodě se mnou, a to na můj bezprostřední pokyn pouze v místech, kde je dostatečná hloubka a kde je to povoleno návštěvním řádem bazénu. Nechci vidět žádný zlomený vaz či utonulého. Ať jste jakkoli dobří plavci, během lekce mne musíte v tomto směru naprosto poslouchat. Děkuji.

Místo setkání – u vody 50m bazénu pod hodinami

bazén Šutka - plavecké hodiny

S účastníky individuálních tréninků se standardně setkáváme na břehu přímo u 50m bazénu pod kulatými plaveckými hodinami (tj. na břehu u vody). Tyto plavecké hodiny jsou na pruhované oranžovo-červené stěně v prostorách bazénu (viz foto). Toto místo setkání obzvláště platí pro první setkání, kdy se ještě vzájemně neznáme, další setkání již nebývá takový problém. Sektání by mělo probíhat přesně v době začátku plaveckého tréninku, tj. jste již u bazénu v plavkách a celí osprchovaní. Dámy i pánové si prosím osprchují předem nejenom tělo, ale i vlasy.

Pokud patříte mezi zdatné plavce, tak u individuální lekce se můžete dopředu před lekcí i rozplavat a ve vodě můžete být ve vodě i po ukončení lekce. Nicméně doporučuji nebýt ve vodě celkově déle než 60 minut. Pokud se budete před lekcí rozplavávat, tak předem upozorňuji, že nehledám plavající plavce ve vodě. V době začátku lekce buď prosím vylezte z vody a stoupněte si pod plavecké hodiny (což je asi dvoumetrový úsek) či mne oslovte osobně v bazénu, nebo mi dejte jiným význačným způsobem najevo, že jste připraveni na trénink. Můžete i počkat a postát u břehu v dráze bazénu poblíž plaveckých hodin. Ale platí, že vy obecně hledáte prosím mě, nikoli já vás. Já vás budu hledat jedině na jediném místě, a to je prostor pod plaveckými hodinami u 50m bazénu v době začátku lekce, kdekoli jinde si vás nemusím všimnout! A pokud budete jinde a nezačneme kvůli tomu lekci včas, bude to považováno za vaši chybu. Opravdu nebudu „lovit“ čepičku ve vodě a zjišťovat, zda jste již v bazénu či nikoli. Když si vás všimnu a jste dochvilní, tak ok a přijdu za vámi, ale nespoléhejte prosím na to. Někdy vím, že na mne plavec čeká už ve vodě u okraje bazénu na straně plaveckých hodin, ale jde o individuální nepsanou dohodu, o které oba víme.

Místo a čas setkání je klíčové, lidé to často pletou, takže přečtěte si prosím ještě mé pokyny s bližšími informacemi: Aquacentrum Šutka: Jak se dostanete do bazénu a kde se potkáme, ať se pak zbytečně nehledáme. Máte tam informace i co se stane, když někdo přijde pozdě. Děkuji.

Jak mne poznáte?

Snadněji najdete obvykle vy mě, než já vás. V bazénu, co se týká oblečení, tak mívám na sobě černé plavky s nohavičkami, případně, když s vámi plavu, tak černé jednodílné plavky nebo krátký černo-fialový neopren s bílou, růžovou či červenou čepičkou. Neoprenek nosím, pokud s vámi budu plavat, jinak mívám na sobě jenom černé plavky. Vždy si s sebou do bazénu beru na břeh modrou láhev nalgene a destičku či piškot označenou z boku nápisy „plavco.cz“ či „vyuka-plavani.cz“. Obvykle mívám roztaženy na schodech u 50m bazénu dva ručníky. Tyto věci mívám umístěny na břehu nebo na schodech a pohybuji se pak většinou u nich, či v příslušné dráze u nich. Pokud se vzájemně ještě neznáme, probíhá setkání na jednoznačně daném místě, a to pod kulatými plaveckými hodinami popsanými níže. Toto místo platí i v případě, že se nemůžeme najít.

Začátek a konec lekce

Výuka plavání probíhá převážně dopoledne v pracovních dnech. Naprosto zcela vyjímečně se lze se mnou domluvit na jiném čase či dnech než mám znázorněno v rozvrhu. Tréninky mohou mít jednorázový charakter nebo pravidelný charakter. Spolu se domluvíme na konkrétních termínech a čase. Tyto termíny budete mít napsány na dokladu. Součástí dokladu jsou i základní informace k tréninkům, prosím o jejich pečlivé přečtení. V čase začátku tréninku vás budu očekávat již v plavkách přímo u 50m bazénu. Pokud jste plavci, můžete se před tím lehce rozplavat, nicméně i v tomto případě bývá společné rozplavání součástí plaveckého tréninku.

Dodržuji začátek a konec tréninku. Mezi účastníky tréninků mívám 15minutové přestávky. I když přijdete dříve, tak trénink začíná prosím až v předem domluvený čas. Sama potřebuji přestávku na převlečení či případně vlastní zahřátí plaváním svým tempem těsně před lekcí.

Počítejte prosím s tím, že telefon určený pro komunikaci s vámi během plavecké lekce u sebe nemívám, mívám ho v trezůrku. Občas, když účastník výuky nejde (typicky 5 minut po plánovaném začátku lekce), tak odběhnu zpátky do šaten a podívám se na mobil v trezoru co se děje, ale jinak jsem během plavecké lekce (obvykle i před ní a po ní) telefonicky nedostupná. Když byste měli zpoždění, nebo se nemohli dostavit, je nejlepší, když mi pošlete klasickou SMS, abych si ji mohla přečíst. Používám též WhatsApp, ale ten není vždy spolehlivý. Domluvený čas tréninku je oboustranně závazný. Sama na trénincích bývám včas.

Délka plavecké lekce je 45 minut

Individuální trénink nabízím o délce 45 minut. Kdo je zdatnější, může si trénink sám prodloužit samostatně ještě chvíli nad rámec plavecké lekce tím, že bude sám plavat chvíli před společným tréninkem a chvíli ještě po společným tréninku. Trénink delší jak 60 minut se obvykle nedoporučuje ani profesionálním sportovcům. Ani u neplaců či poloplavců nebývá 45 minut problém, protože se obvykle neplave celou dobu a část tréninku obvykle věnujeme nezbytné teorii na suchu, a tak na plavání obvykle zbyte tak 30 minut, což je pro začátek ideální. Postupně se doba plavání prodlužuje. Pokud se někdo bude cítit příliš unaven, můžeme plaveckou lekci zkrátit. Platí se však celých 45 minut. Po individuálním tréninku si můžete užívat bazénu po svém, máte placené vlastní vstupné.

Typický průběh individuálního tréninku

Délka lekce je předem daný souvislý časový blok, během kterého se vám v bazénu věnuji. Do doby lekce se nepočítá pobyt strávený dopravou, ve sprchách v šatnách apod. Jde čistě o čas plaveckého tréninku přímo v bazénu a máte ho uveden na dokladu. Když přijdete pozdě, je to bohužel vaše chyba, plavání neprodlužuji.

Plavecká lekce má určitý předem daný průběh. Obsahem lekce může například být: poučení, jak se chovat na bazéně, rozcvička či rozplavání, volné plavání, vodní hra, výuka nových plaveckých prvků, ukázka na suchu, ukázka na okraji bazénu, ukázka ve vodě, plavání, potápění, nácvik dýchání, procvičování plaveckých prvků, kontrola plaveckých prvků, oprava chyb, dozor nad vaším plaváním a pobytem ve vodě.

Mějte na paměti, že výuka nových prvků a korekce plaveckého způsobu nezabírá veškerou dobu plavecké lekce. Standardní 45minutová lekce mívá svůj určitý řád, např. rozplavání, opakování, výuka, opakování, hra apod. Typicky je 45minutová lekce rozvržena následovně:

  • úvod do hodiny plavání – (cca 2 minuty),
  • rozplavání (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte, jde o velice důležitou část – vlastně se jedná o rozcvičku) – (cca 10 až 15 minut),
  • výuka nových plaveckých prvků či opakování plaveckých prvků, které dělají problém – (cca 20 minut),
  • vyplavání a zhodnocení lekce (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte) – (cca 5 až 10 minut),
  • zhodnocení lekce a závěr – (cca 3 minuty).

Obvykle se při plaveckých lekcích nezaměřuji striktně např. jen na kraul, ale zároveň vás opravuji i při plavání prsou, které plaveme zároveň i při lekcích kraulu pro odpočinek a zahřátí a pro výuku dýchání do vody. Plavecké způsoby a techniky během lekcí hodně střídám a učím vás celkovým plaveckým dovednostem s tím, že se více zaměřuji na to, co chcete aktuálně probrat. Vše souvisí nicméně se vším… Prvně se „buduje“ tzv. všestrannost (všechno alespoň trochu), následně až specializace (něco dobře a profi).

Počet lekcí (doporučuji min. 20, ideálně „nekonečno“)

Počet lekcí je individuální. Za sebe doporučuji pravidelný a dlouhodobý trénink, který prakticky nikdy nekončí. Jako minimální sadu doporučuji počítat s alespoň 20 lekcemi. Na tento počet mívám i většinou rozvrženu výuku jednoho plaveckého způsobu, pokud zvládáte již základní plavecké dovednosti. Nicméně již po 4 lekcích byste měli zaznamenat určitý pokrok. Žádný striktní počet lekcí nenařizuji. Počet lekcí, které si objednáte, je na vás. Kam se dostaneme, tam se dostaneme… Tempo výuky většinou volím individuální, odpovídající vašim schopnostem a možnostem. Nicméně je vhodné se předem alespoň zhruba domluvit na očekávaném časovém rozsahu výuky, aby se tomuto časovému rozvržení mohl částečně přizpůsobit i trénink. Potřebný počet lekcí lze částečně odhadnout nejdříve po první plavecké lekci s vámi. Aby výuka měla smysl a opravdu jste se něco viditelného naučili, tak na základě svých dosavadních zkušeností a obecných doporučení počítejte nejméně s 20 plaveckými lekcemi. Nemá cenu přijít jen párkát na bazén.

Jak to mají děti

Pro vaši představu děti mívají výuku rozvrženu do mateřských škol a základních škol po zhruba 10 lekcích, a to 4 × 10 lekcí v mateřské škole + 2 × 10 lekcí v základní škole. Tedy celkem 60 lekcí. Je to takové plavecké minimum, aby se děti pokud možno neutopily. Není zde uvažováno o plavání v plaveckém oddíle – tam jsou podmínky nastaveny úplně jinak. Někdo se během této doby naučí tři plavecké způsoby typicky v ČR (prsa, znak, kraul), někdo jen dva (prsa, znak), někdo jeden (prsa), někdo ani to ne. Jedná se pouze o tzv. základní varianty těchto plaveckých způsobů, nikoli o jejich sportovní závodní provedení. Někdo se bohužel nenaučí žádný celý plavecký způsob. Každý je jiný, s jinými dispozicemi a možnostmi, je jinak šikovný, jinak disciplinovaný. Vše je hodně individuální a chce to čas. A ten, kdo se plavání vyhýbá, těžko se naučí plavat. Jde pouze o základy, aby se děti neutopily a zbavily se strachu z vody – to je hlavní cíl výuky v mateřských a základních školách.

Proč alespoň 20 lekcí (resp. 40 lekcí)?

Po dosavadních zkušenostech doporučuji alespoň 20 lekcí, což při plavání 1 × týdně vychází na 5 měsíců, při nějaké té občasné absenci to bude tak půl roku. Je to doba, za kterou se lze zhruba naučit základům nového plaveckého způsobu, pokud jste již plavci. Vychází to obvykle na půl roku při plavání 1× týdně. Pokud se u mne chcete učit kraul, tak já s kraulem souběžně učím znak. Je to doporučovaná metodika. Takže to pak vychází obvykle na 20 lekcí znak + 20 lekcí kraul. Tedy máme plán na cca jeden rok při společných trénincích 1× týdně. Po pravdě se skoro těch 20 lekcí učíme plavat hlavně kraulové/znakové nohy. Tam bývá dost často zakopaný pes. Ty ruce jsou tam zpočátku jenom do počtu. Můžeme to trochu dohnat či urychlit ploutvemi, ale ne příliš. Naučit se kraul plavat dobře považuji za celoživotní úkol.

Abyste vy ani já nebyli příliš vázáni časově i finančně můžete volit a platit u individuální výuky sady po čtyřech lekcích, kdy už bývá vidět na plavci určitý posun dopředu a průběžně pokračovat ve výuce dál. Zároveň považuji za vhodné a někdy pro další pokrok i nutné, když si sami mezi společné lekce zařadíte vlastní trénink plavání. Ušetříte finance a trénink bude efektivnější. Pokud jste naprostý začátečník, tak raději v doprovodu někoho dalšího! Když budete plavat např. 2× týdně (jednou se mnou a jednou sami), tak si skvěle zlepšíte kondičku a půjde vám to lépe. Mezi tréninky plavání si dejte alespoň jeden den pauzu. Plavání 1× týdně považuji za naprosté minimum, lepší je plavat 2×, ideálně 3× týdně. A to se bavíme víceméně o rekreačním a kondičním plavání. Závodní plavání je ještě hodně jinde. Když budete mít mezi tréninky dlouhé pauzy, vaše tělo mezitím zapomene, co se již naučilo a budete se vše učit věci znova a znova bez znatelného pokroku…

Pokud chcete využít předplatné sady lekcí u individuální výuky, tak vám doporučuji si zaplatit alespoň 4 plavecké lekce naráz i s ohledem na mé obchodní podmínky výuky. Nejlepší je počítat s kontinuálním průběžným tréninkem. Průběžné tréninky můžete mít 1× týdně, ale lze se domluvit i na tréninku 1× za 14 dnů či 1× za měsíc a během toho můžete plavat a zkoušet si techniky sami. Nicméně pamatujte na to, že pokud budete plavat více sami, tak si můžete zafixovat chyby, které se pak špatně odnaučují. Za ideální pro běžné plavce považuji společný trénink alespoň 1× týdně doplněný ideálně o vlastní tréninky 1× až 2× týdně. Což znamená, že plavu celkově 2× až 3× týdně, kdo chce udělat výraznější pokrok, tak 3× až 4× týdně s alespoň jednodenní pauzou mezi tréninky.

Vše je však hodně individuální. Pokroky závisí také na vašich dosavadních zkušenostech, schopnostech a případně zlozvycích, které se velice špatně odnaučují. Například předpokladem pro výuku kraulu je zvládnuté dýchání do vody a zvládnutý plavecký způsob znak. Pokud tyto prvotní předpoklady u vás chybí, tak výukou strávíme daleko více času.

Mé rozdělení plavců a neplavců podle plavecké úrovně

Plavecká úroveň Charakteristika plavecké úrovně

lepší plavec

Lepší plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 1000 m kraulem do 30 min., umí plavat všemi plaveckými způsoby (prsa – min. 1000 m, kraul – min. 1000 m, znak – min. 500 m, motýlek – min. 25 m) a umí skákat ze startovního bloku. Někdy používám zjednodušené kritérium Cooperova testu 12ti minutového plavání, podle kterého plavec přijatelné úrovně zdatnosti obvykle zvládne uplavat libovolným způsobem alespoň 400 m.

plavec

Plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 200 m libovolným způsobem a zvládne pád do hluboké vody. 200 m by měl být souvislý úsek bez jakéhokoli odpočinku, plavaný bez zjevných známek vyčerpání.

poloplavec

Poloplavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 10 m, ale méně než 200 m. Typicky poloplavec uplave např. 25 či 50 m a následně musí odpočívat.

neplavec

Neplavec uplave souvisle méně než 10 m nebo neplave vůbec.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.