Výuka prsou

Individuální výuka prsou pro dospělé

AKCE: Pro nové zákazníky nabízím slevu ve výši 30 % na veškeré tréninky po dobu jednoho měsíce od zahájení tréninků se mnou. Tréninky plavání po uplatnění slevy můžete mít od 490 Kč/45 min., záleží na obsazenosti rozvrhu a na vybraném čase tréninku… Objednejte si!

Prsa jsou nejpomalejším a nejméně efektivním plaveckým způsobem. V ČR mají však velkou tradici, a tak jsou často prvním plaveckým způsobem, kterým se učí děti plavat. Plavecká lokomoce prsou připomíná žábu. Typické jsou současné pohyby končetin. Pro správné provedení je nutné provádět výdech do vody.

Teorii k prsům určenou spíše pro trenéry najdeme na webu FTVS UK v elektronické studovně (lekce 10 až 14).

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-1.png

Přehled výuky prsou

Přehled výuky je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Výuka prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy),
 2. Výuka prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse),
 3. Zdokonalovací výuka prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy).

1. Výuka prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy)

Výuka prsou pro neplavce, kteří kteří neuplavou ani 10 m souvisle prsy, umí však dýchat do vody a zvládají základní plavecké dovednosti a zvládají přikopávání kraulových nohou.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • výuka souhry cyklu paží prsou s kraulovými nohami,
 • výuka prsových nohou,
 • výuka souhry paží prsou a prsových nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka je zaměřena převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: Uplavat alespoň 10 m souvisle prsy (obvykle se povede kolem 25 m). Poloplavec zvládá základní techniku prsou, zná základní teorii k prsům. Účastník by měl následně pokračovat v výuce prsou pro poloplavce.

2. Výuka prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse)

Výuka prsou pro poloplavce, kteří uplavou alespoň 10 m v kuse prsy včetně správného dýchání do vody, ale neuplavou 200 m v kuse prsy.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • souvislé plavání minimálně o délce 10 m prsy včetně dýchání do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • opakování souhry cyklu paží prsou s kraulovými nohami,
 • opakování prsových nohou,
 • opakování souhry paží prsou a prsových nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka je zaměřena na převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: V první řadě jde o prodloužení uplavané vzdálenosti. Hlavním cílem je uplavaní 200 m v kuse včetně správného dýchání do vody, které z poloplavce udělá plavce a otevře mu další možnosti v plavání. Účastník by měl následně pokračovat ve zdokonalovací výukou prsou pro plavce či se učit následně znak nebo kraul.

3. Zdokonalovací výuka prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy)

Výuka prsou pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse prsy a umí správně dýchat do vody při plavání. Výuka je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci prsou až středně pokročilí plavci prsou i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m prsy s dýcháním do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • kondiční plavání a technická cvičení:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu prsa),
  • technická cvičení na prsa,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Výuka je zaměřena převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky prsou, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Účastník by měl následně pokračovat ve výuce znaku nebo kraulu.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.