Výuka prsou

Individuální výuka prsou pro dospělé

Prsa jsou nejpomalejším a nejméně efektivním plaveckým způsobem. V ČR mají však velkou tradici, a tak jsou často prvním plaveckým způsobem, kterým se učí děti plavat. Plavecká lokomoce prsou připomíná žábu. Typické jsou současné pohyby končetin. Pro správné provedení je nutné provádět výdech do vody.

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-1.png

Prsový kop

Prsový kop je docela složitý a málokdo ho provádí opravdu správně. Kolena držíme před výkopem spíše u sebe na šířku ramen. Chodidla se před výkopem vytočí směrem ven do stylu „fajfek“, následně dochází k rotačnímu pohybu v koleni při výkopu chodidly směrem za sebe do strany ven. Švihovým pohybem se nohy vykopnou a dají dynamicky k sobě, chodidla se narovnají a následuje fáze splývání. Vše je pěkně vidět na videu How To Fix a Wonky Breaststroke Kick! | Progression Drills či na videu od SpeedoInternational Speedo Breaststroke Swimming Technique | Kick.

Prsové ruce (záběr)

Začínáme ve splývavé ploze, ruce jsou napnuté vpřed s dlaněmi vedle sebe. Dlaně při záběru opisují víceméně kroužek. Zpočátku směřují lehce do stran na „11 a 1 hodinu“, plynule se postupně zalomí předloktí, prsty směřují směrem ke dnu a snažíme se o tzv. „vysoký loket“. Tento pohyb pohání plavce vpřed a zároveň mu pomáhá vyzvednout trup pro nádech vzhůru. Záběr pažemi není dlouhý, ruce se rychle vrací zpět po obloučku dopředu palci vzhůru opět do splývavé polohy. V době, kdy se ruce pohybují vpřed se plavec nadechuje, pohled směřuje do vody. V době ponoření hlavy jsou již ruce naptuné vředu, dlaně směřují směrem ke dnu. Dlaně se přetočí v závěrečné fázi natažení rukou. Následuje fáze splývání. Vše můžet shlédnout na videu od SpeedoInternational Breaststroke Swimming Technique | Stroke.

Souhra a splývání

Celkem pěkná souhra je vidět ve videu od Skills N' Talents Breaststroke swimming technique. Part 3. The glide. Hezká animace celého plaveckého způsobu prsa je k dispozici ve videu Breaststroke Swimming :: The 5 most important things. Klíčové je v prsou správné načasování rukou, kopu a splývání. Správné načasování s výdechem do vody bývá hlavní korekcí u prsou, kterou se svými plavci obvykle dělám. Samozřejmě vše souvisí i se správným prsovým záběrem a se prsovým kopem. Je to taková skládačka. Kdo již umí plavat prsa, ale neplave je správně, tak většinou strávíme cca čtyři výukové lekce na základní korekci prsou, aby je plavec neplaval úplně a totálně chybně. Tuto základní korekci obvykle po dohodě prováním i u plavců, kteří se chtějí u mne naučit kraul, protože zpočátku střídáme obvyle kraul a prsa (obzvláště prsa využíváme zpočátku pro rozplavání).

Přehled výuky prsou

Přehled výuky je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Výuka prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy),
 2. Výuka prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse),
 3. Zdokonalovací výuka prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy).

1. Výuka prsou pro neplavce (neuplavu ani 10 m prsy)

Výuka prsou pro neplavce, kteří kteří neuplavou ani 10 m souvisle prsy, umí však dýchat do vody a zvládají základní plavecké dovednosti a zvládají přikopávání kraulových nohou.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • výuka souhry cyklu paží prsou s kraulovými nohami,
 • výuka prsových nohou,
 • výuka souhry paží prsou a prsových nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka je zaměřena převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: Uplavat alespoň 10 m souvisle prsy (obvykle se povede kolem 25 m). Poloplavec zvládá základní techniku prsou, zná základní teorii k prsům. Účastník by měl následně pokračovat v výuce prsou pro poloplavce.

2. Výuka prsou pro poloplavce (uplavu souvisle 10 m prsy, ale neuplavu 200 m v kuse)

Výuka prsou pro poloplavce, kteří uplavou alespoň 10 m v kuse prsy včetně správného dýchání do vody, ale neuplavou 200 m v kuse prsy.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • souvislé plavání minimálně o délce 10 m prsy včetně dýchání do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • opakování kraulových nohou a dýchání při kraulu,
 • opakování souhry cyklu paží prsou s kraulovými nohami,
 • opakování prsových nohou,
 • opakování souhry paží prsou a prsových nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka je zaměřena na převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: V první řadě jde o prodloužení uplavané vzdálenosti. Hlavním cílem je uplavaní 200 m v kuse včetně správného dýchání do vody, které z poloplavce udělá plavce a otevře mu další možnosti v plavání. Účastník by měl následně pokračovat ve zdokonalovací výukou prsou pro plavce či se učit následně znak nebo kraul.

3. Zdokonalovací výuka prsou pro plavce (uplavu souvisle alespoň 200 m prsy)

Výuka prsou pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse prsy a umí správně dýchat do vody při plavání. Výuka je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci prsou až středně pokročilí plavci prsou i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m prsy s dýcháním do vody,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • kondiční plavání a technická cvičení:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu prsa),
  • technická cvičení na prsa,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Výuka je zaměřena převážně na prsa. Výuka prsou může být průběžně prokládána základy dalších plaveckých způsobů.

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky prsou, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Účastník by měl následně pokračovat ve výuce znaku nebo kraulu.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.