Obchodní podmínky

Obchodní podmínky výuky

Zdravotní způsobilost – čestné prohlášení

Účastník výuky plavání musí být po zdravotní stránce schopen plavání v bazénu a dodržovat návštěvní řád bazénu. S každým účastníkem výuky sepisuji čestné prohlášení o jeho zdravotním stavu a o schopnosti navštěvovat výuku a kurzy plavání. Čestné prohlášení následně každoročně obnovuji, aby odpovídalo aktuálnímu zdravotnímu stavu. Podmínkou účasti na mých plaveckých trénincích a lekcích může být i dodání potvrzení od lékaře dle vyhlášky č. 391/2013 Sb. dle § 7 odst. 2., a to obzvláště v případech, kdy budu mít pochybnosti o Vašem zdravotním stavu. Mohu si ho vyžádat i dodatečně. Pokud jste krátkozrací či dalekozrací , pořiďte si prosím kontaktní čočky či dioptrické plavecké brýle a použijte je při plavání, dobrý váš zrak je nutnou podmínkou pro konání tréninků plavání se mnou. Potřebuji, abyste viděli dobře na ostatní plavce a i na mne, abychom se v bazénu bezproblémů našli :-). Doporučují se jednodenní kontaktní čočky, které po návštěvě bazénu vyhodíte.

Instrukce

Je třeba, abyste v průběhu plavecké lekce dbali mých pokynů. Je to nutné hlavně z důvodu bezpečnosti. Dodržování pokynů není míněno proti Vám. Jde hlavně o to, abyste se neutopili, nezranili se, nebo nezranili někoho dalšího. Také byste neměli přeceňovat své síly. Pokud se na něco nebudete cítit, nebo Vás bude něco bolet, tak mi to ihned řekněte. Je to důležité. Pokud by plavec mé instrukce nedodržoval, zvláště instrukce týkající se bezpečnosti, tak může být plavecká lekce okamžitě bez náhrady ukončena.

Platební podmínky

V současné době nabízím pouze formu předplatného. Předplatit si lze jednu či více lekcí. Výuka se platí stadnardně převodem na účet. Počítejte prosím s tím, že banky mají až dva pracovní dny na převod převod peněz na jiný bankovní účet. O víkendech platby neprobíhají. Pro platnou rezervaci je třeba, aby výuka byla uhrazena (tj. připsány peníze na můj bankovní účet) nejméně 24 h před začátkem tréninku. Pokud je plavecká lekce placena na poslední chvíli, pošlete mi prosím nějaké potvrzení o proběhlé platbě. Pokud plavecký trénink není uhrazen včas (tj. připsány peníze na mém účtu nejméně 24 h před plaveckým tréninkem), obvykle rezervované termíny ruším a s klientem následně již na další termíny nepočítám! Včasná platba je nutnou podmínkou konání plavecké výuky. Dodržujte tedy ve svém vlastním zájmu termín splatnosti uvedený na zálohové faktuře. Nežádejte prosím po mne úhradu tréninku na bazéně v hotovosti či po tréninku – platbu chci mít vždy vyřešenu předem minimálně s 24h předstihem. Děkuji.

Platná rezervace

Na zálohové faktuře (podkladech k platbě) budete mít blíže popsány instrukce, za jakých podmínek je rezervace tréninků platná. U spolehlivých klientů mohu termíny tréninků předběžně blokovat ještě před úhradou s větším časovým výhledem. U nových klientů či u méně spolehlivých klientů s vyšší mírou absenčnosti obvykle termín rezervuji až okamžikem připsané úhrady na můj účet. V tom případě do doby připsané úhrady je termín volný a dostupný i pro další klienty, kteří si ho také mohou objednat a uhradit. Obvykle kdo první zaplatí, tak toho pak termín je. O tom, zda Vám budu termíny předběžně držet předem, nebo je budete mít bloklé až po provedené platbě a mém potvrzení rezervace, rozhoduji prosím já a budete o tom předem informováni. Rozhoduji se na základě zkušeností s Vámi a také na základě aktuální míry obsazenosti tréninků. Když mám volných tréninků málo, pravidla rezervací obvykle zpřísňuji. Předběžná rezervace může být z mé i Vaší strany zrušena. Bližší informace ohledně rezervací budete mít uvedeny na faktuře. Každopádně, aby trénink z mé strany byl možný, tak je třeba trénink uhradit předem a včas.

Počet lekcí je na Vás, nicméně pro viditelný pokrok doporučuji alespoň 20 lekcí

Ideální je kontinuální a dlouhodobý trénink. Na výuku doporučuji chodit pravidelně alespoň 1 × týdně, nicméně můžete chodit i jednorázově dle potřeby. Při pravidelné výuce máte termín jistý, ale je zároveň pro Vás zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. Pokud máte zájem o sérii lekcí (obdoba standardních kurzů plavání), doporučuji počítat alespoň s 20 plaveckými lekcemi po 45 minutách. Určitý pokrok na sobě byste měli poznat už zhruba po 4 lekcích, které považuji za naprosté minimum. Nicméně můžete společné lekce plavání pojmout jako pravidelné tréninky.

U pravidelné kontinuální výuky považuji termíny rezervované s výhledem cca na 14 dní dopředu s tím, že termíny Vám blokuji a rezervace se automaticky obnovuje s 14ti denním výhledem dopředu, dokud se nedohodmeme jinak. Pravidelný termín bývá obvykle stabilní po dlouhou dobu a předplácet si je můžete postupně.

Individuální trénink

Předplatit si můžete jednu či více lekcí najednou. Výuka se platí dopředu obvykle na účet, který sdělím po objednání lekcí. Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány 24 h před plánovaným začátkem výuky na můj účet).

V rámci předplatného jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu z Vaší strany, termín bez náhrady propadá. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc, menstruaci či o jiný důvod. Proto si dobře naplánujte termíny, pokud to jde.

Pokud je předplatné individuálního tréninku jednorázově zaplaceno alespoň na čtyři termíny individuálního tréninku (v rámci jednoho dokladu), tak maximálně dva termíny individuálního tréninku ze čtyř (z předplacených termínů individuální výuky uvedených na jednom dokladu, tj. max. až 1/2 individuální výuky z dokladu) můžete přesunout ještě nejpozději 24 h před začátkem výuky s tím, že se ihned domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději do jednoho měsíce po řádném termínu). Do počtu tréninků se prosím nepočítá předplatné skupinové výuky či kurzů v pronajaté dráze, kde náhradní termíny vůbec nenabízím. Počítají se pouze termíny individuálních tréninků!

Náhradní termíny náhradních termínů již možné nejsou. Aby byl přesun možný, musíte mi dát vědět alespoň 24 h předem plánovaným začátkem tréninku. Případný cenový rozdíl zákazník doplácí (např. za vyšší cenové pásmo). Pokud by bylo rušeno více termínů, tak bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/2 neumožňuji – resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Omluvení absence u termínů, které propadají, nemá vliv, ale dejte mi prosím vědět co nejdříve, pokud nemůžete přijít. Omlouvat docházku až v den výuky plavání je hodně pozdní, já už termín nikým neobsadím. U plaveckých lekcí se lze domluvit případně i na náhradníkovi (tj. na zaplacenou plaveckou lekci může po dohodě přijít místo Vás i někdo jiný).

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu termínu na dřívější termín – nebudu ho považovat za zrušení výuky. Přesuny na datumově či časově dřívější termíny nijak neomezuji, jen je nutná oboustranná dohoda. Přesun výuky na dřívější termín nepovažuji za zrušení výuky, takže přehlášením výuky na dřívější datum můžete s termíny dosti manipulovat. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme. Lze se zároveň také vzájemně dohodnout na přesunu na dřívější termín a na náhradníkovi zároveň. Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín peníze vrátit. Na předplatné dostanete doklad.

Jak dlouho trvá převod peněz?: Banka má až dva pracovní dny na převod peněz v režimu D + 1, viz Zákon o platebním styku § 169. Když platbu zadáte a je realizována jeden den, tak druhý den musí nejpozději do půlnoci dorazit na druhý účet. Nicméně večerně zadaná platba může být zpracována (tj. realizace odchozí platby) až další den a o víkendu banka peníze neposílá, takže tímto se může celá transakce zpozdit. Z toho vyplývá, že až celkově tři pracovní dny může trvat samotný převod z účtu na účet od okamžiku zadání příkazu. Pokud chcete mít jistotu, že já obdržím peníze opravdu nejpozději 24 h před tréninkem, je třeba platit s předstihem alespoň 4 pracovních dnů před tréninkem. (Příklad: ve čtvrtek trénink => platba ideálně nejpozději v pátek předchozí týden, protože pátek + pondělí + úterý může padnout na převod, do úterý do půlnoci 23:59 budu mít peníze určitě na účtě, a to je určitě 24 h před tréninkem – nejpozději ve středu ráno již peníze uvidím na svém účtě a ve čtvrtek máme trénink.) Ani v rámci stejné banky nejsou peníze připsány okamžitě. V rámci shodné banky (režim D + 0) má banka celý den až do půlnoci 23:59 na to, aby peníze na účet připsala. Pokud peníze složíte na můj účet přímo v pobočce mé banky, tak mám peníze na účtu okamžitě. Vyhraďte si prosím na plavání, organizaci tréninků a plateb čas, ať vzájemně můžeme fungovat!

Ten nejdůležitější výtah informací budete mít též ještě přehledně sepsán na faktuře, pokud si objednáte u mne tréninky.