Výuka motýlka

Individuální výuka motýlka pro dospělé

Motýlek je považovaný za nejobtížnější plavecký způsob. Je velice elegantní a mnohé jistě překvapí, že jde o druhý nejrychlejší plavecký způsob hned po kraulu. Ano, je to tak. Pořadí rychlosti v plavání je: 1. kraul, 2. motýlek, 3. znak a 4. prsa.

delfín

Předpokladem plavání motýlka je zvládnutí všech ostatních plaveckých způsobů na slušné úrovni. Slušnou úrovní považuji umět uplavat 1000 m kraulem v kuse. Jako první věc se průběžně učí motýlkovité (delfínovité) vlnění, které si může plavec zkoušet průběžně kdykoli, jakmile již umí kraul. Pokud se plavec naučí vlnit pod vodou, může se dále pokoušet o celého motýlka. Nepodceňujte motýlka, kniha Total Immersion považuje zvládnutí motýlka za vstupní bránu ke správnému zvládnutí kraulu a dalších plaveckých způsobů na slušné úrovni.

Přehled výuky motýlka

Přehled výuky je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Výuka motýlka pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m motýlkem, jsem plavec a umím prsa, kraul, znak),
 2. Zdokonalovací výuka motýlka (uplavu souvisle alespoň 25 m motýlkem, jsem plavec a umím prsa, kraul, znak).

1. Výuka pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m motýlkem)

Výuka motýlka pro plavce prsou, znaku i kraulu, kteří uplavou 1000 m v kuse kraulem a umí dýchat do vody, ale motýlka neumí vůbec.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • zvládnuté všechny ostatní plavecké způsoby včetně dýchání do vody (prsa, kraul, znak) v minimální souvislé vzdálenosti 200 m,
 • souvislé plavání minimálně o délce 1000 m plaveckým způsobem kraul,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Ideální je, když plavec již umí delfínové vlnění. Je vhodné si ho cvičit průběžně, ještě před samotnou výukou motýlka. Občas nebývá jednoduché pro plavce chytnout ten správný grif, chce to čas. Bez delfínového vlnění se však nelze učit motýlek.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • výuka delfínového vlnění,
 • výuka dýchání při motýlku,
 • výuka pohybového cyklu paží motýlka,
 • výuka souhry paží a nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka motýlku je průběžně prokládána plaveckými způsoby, který plavec zná (obvykle kraulem). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: uplavat alespoň 25 m souvisle motýlkem. V plavání je zapotřebí následně pokračovat dál. Na plné zvládnutí tohoto plaveckého způsobu je zapotřebí podstatně více času. Po absolvování této výuky můžete plynule navázat zdokonalovací výukou motýlka pro plavce.

2. Zdokonalovací výuka motýlka (uplavu souvisle 25 m motýlkem)

Výuka motýlka pro plavce, kteří uplavou 1000 m v kuse kraulem, umí dýchat do vody a motýlkem uplavou alespoň 25 m s výdechem do vody. Výuka je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci motýlka až středně pokročilí plavci motýlka i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • zvládnuté všechny ostatní plavecké způsoby včetně dýchání do vody (prsa, kraul, znak),
 • zvládnuté delfínové vlnění,
 • souvislé plavání minimálně o délce 1000 m kraulem,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce,
 • plavec je schopen motýlkem uplavat alespoň 25 m s výdechem do vody.

Zvládnuté delfínové vlnění je nutným předpokladem pro výuku motýlka a někdy není pro plavce vůbec jednoduché se ho naučit.

Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • kondiční plavání a technická cvičení:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu motýlek),
  • procvičování delfínového vlnění,
  • technická cvičení motýlka,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Výuka je zaměřena na převážně na motýlka. Výuka motýlka je průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, který plavec zná (kraul, znak, prsa). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky motýlka, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Cíl může být individuální.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.