Individuální lekce plavání

Individuální lekce plavání

Tréninky nabízím v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 7.15 do 11.00 h a v pondělí od 19.30 do 21.15 h, blíže viz rozvrh plavání. Typická délka tréninku je 45 min. Individuální tréninky probíhají v bazénu Šutka. Plavete mezi veřejností (v drahách či na volném prostoru) a věnuji se pouze vám (tj. na tréninku jste jen vy a já). Setkáváme se u 50m bazénu (tj. na břehu u vody) pod velkými kulatými plaveckými hodinami v době začátku tréninku. Obecné informace jsou uvedeny na stránce o trénincích plavání. Cena je od 500 Kč/trénink, první měsíc máte ještě levněji od 350 Kč/trénink.. Vstupné si platíte zvlášť sami. Individuální výuka je určena jak pro plavce, tak i pro poloplavce či neplavce.

Tréninky jsou zcela individuální a následující rozpis na jednotlivé plavecké způsoby (prsa, znak, kraul, motýlek) pouze ukazuje, jak bývá rozvržena výuka v závislosti na pokročilosti plavce. Jde o určitý doporučený metodický postup, kterého se zhruba držím při trénincích plavání. Rozpis počtu plaveckých lekcí je nezávazný a je pouze orientační pro vaši hrubou představu. Tréninky jsou vedeny zcela individuálním tempem. Obvykle se setkávám i u plavců s tím, že jim chybí základní plavecké dovednosti (a to i prsařům a kraulařům), a tak je průběžně doháníme.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-prsa-2-600x400.jpg

Základní rozpis pro individuální tréninky

Zde je má základní nabídka výuky. Rozpis individuální výuky je pouze orientační. Obvykle kombinuji různé plavecké způsoby a techniky dohromady, podle toho, co plavec již umí a co potřebuje. U pokročilejších plavců počítám více s individuálním obsahem lekcí. Následující body odpovídají zhruba metodickému postupu výuky plavání, pokud jsou prsa prvním plaveckým způsobem, který se učíte.

  1. základní plavecké dovedností (pro neplavce a poloplavce),
  2. individuální výuka prsou (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  3. individuální výuka znaku (pro plavce),
  4. individuální výuka kraulu (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  5. individuální výuka motýlka (pro plavce).

Nabídku rozpisu výuky zde vidíte zvlášť pouze z důvodu, abyste si mohli udělat základní představu, jaký lze zhruba očekávat výsledek a pokrok za určitý počet odučených individuálních hodin. Měli byste tak získat základní představu o tom, co byste se měli naučit a jaký obvyklý čas na to bude třeba. Rozdíly mezi plavci jsou však natolik veliké, že neručím žádným způsobem za to, že po absolvování doporučeného počtu hodin budete umět to či ono. Každý má jiné předpoklady a jinou úroveň vstupních plaveckých dovedností. Někdo je méně šikovný, někomu to plave skoro samo… Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady pro výuku, počítejte s vyšším počtem hodin, resp. s absolvováním výuky, na které chybějící předpoklady doplníme.

V nabídce rozpisu výuky jsou uvedeny pouze nejtypičtější varianty, které se mi v praxi vyskytují. Tím, že nejde o hromadné kurzy, ale o individuální výuku, tak lze postupovat individuálně a podle tempa a plavecké úrovně účastníka výuky. Čím více jsou plavci pokročilí, tím více mohou mít nabídku šitou na míru. U méně pokročilých plavců je zapotřebí, aby celkově zvládli určitý standard. Měli by výhledově umět prsa, kraul i znak a případně základy motýlkovitého vlnění. Důraz je obecně v didaktice plavání dáván na všestrannost, nikoli na výuku pouze jednoho plaveckého způsobu. Čím víc toho celkově umíte, tím více se můžete následně zlepšit v konkrétním plaveckém způsobu.

Jedna plavecká dovednost otvírá dveře druhé plavecké dovednosti. A bez základních plaveckých dovedností neuděláte nic. Jedním plaveckým způsobem relaxujete od druhého. Ačkoli zde nabízím výuku např. kraulu, tak součástí výuky obvykle bývá i oprava hrubých chyb v plaveckém způsobu prsa a probrání základů znaku. Myslete na to, že málokterý začátečník kraulu je schopen plavat kraulem či technikami kraulu po celou lekci. Nepovažuji to ani za vhodné. Záleží hlavně na Vás, jak budete šikovní a kolik se toho stihne probrat.

Hlavním kritériem posouzení plavecké úrovně plavce, poloplavce či neplavce je pro mne zvládnutí dýchání do vody při plavání a uplavaná vzdálenost v metrech v kuse (tj. bez odpočinku, u kraje bazénu nečekám, ihned se odrážím a plavu dál). Čím lepší je vstupní úroveň plavce, tím výuka může probíhat rychleji a efektivněji. Pokud je vstupní úroveň špatná, tak ji vylepšíme. Zabere to však nějaký čas… Nicméně všechno je relativní. Naprostí začátečníci neplavci někdy plavou nový plavecký způsob podstatně lépe, než plavci. Mají obvykle lepší techniku, ale uplavou kratší vzdálenost. Hlavní je nespěchat, být uvolněný a nehnat se za rychlostí ani malým počtem hodin. Dopřejte si čas a nebuďte sami na sebe příliš přísní.

Tréninky se platí předem formou předplatného na konkrétní termíny, které si spolu domluvíme. Pro první trénink se doporučuji domluvit na samostatném tréninku a následně, pokud se vám trénink bude líbit, tak si zaplatit sadu alespoň čtyř lekcí. Můžete si platit i jednotlivé tréninky v menším počtu, ale cena bývá pak o malinko vyšší. Pokud budete spolehliví, mohu s vámi počítat i dopředu na pravidelné termíny (typicky 1× týdně), které se budou průběžně hradit. Neuhrazené termíny ale můžete zrušit vy i já. Nicméně pokud mi tréninky budete rušit příliš často, tak s vámi pak nebudu dále počítat. Obecně se mi osvědčilo a doporučuji plavcům platit v sadě alespoň po čtyřech lekcích. Závazné jsou pro Vás i pro mne domluvené a zaplacené termíny (tj. např. ony čtyři termíny), blíže viz obchodní podminky. Kdo chce chodit pravidelně, mohu s ním pak počítat dál formou pravidelných dlouhodobých a „nikdy nekončících“ tréninků.

Ráda bych, abyste plavání pojali jako svou pravidelnou tělesnou aktivitu. Tréninky vnímám jako zdokonalovací individuální tréninky. Vždy podřizuji výuku plavecké úrovni a ve výuce pokračuji určitým standardním a vhodným tempem. Takže nabídka individuálních výuky je zde hlavně pro vaši představu o očekávaném průběhu plavání. Pokud vám to půjde rychleji, půjdeme rychleji. Pokud budete méně šikovní, tak zvolíme volnější tempo výuky.

Poznámka: Kdo nemůže chodit dopoledne v rozmezí časů od 6.15 do 10.00 h nebo od 19:15 do 21:00 do bazénu Šutka, nechť kontaktuje prosím raději jiného trenéra. Odpolední tréninky ani víkendové tréninky standardně nenabízím, potřebuji též čas na jinou práci, osobní volno, mé vlastní tréninky, odpočinek a regeneraci. Ráda se Vám budu věnovat, ale není v mých lidských silách ani v mých časových možnostech chodit dvakrát nebo třikrát denně do bazénu s těžkým báglem dle individuálních požadavků plavců (dopoledne, odpoledne, večer a ještě o víkendech) nebo mít více než tři tréninky v jeden den, nebo do některých bazénů extra dojíždět. Z tohoto důvodu výuku plavání v jiné dny či časy nebo v jiných bazénech než v bazénu Šutka není nabízena. Děkuji za pochopení.