Ceník pro první trénink plavání

Ceník pro první trénink plavání za zvýhodněnou cenu!

Tento ceník pro první trénink plavání je za zvýhodněnou cenu oproti základní ceně. Jde o 1/2 cenu oproti základní ceně pro 45 minut pro předplatné alespoň čtyř lekcí naráz. Tato zvýhodněná cena platí pouze pro úplně nové zákazníky a pro úplně první trénink.

Pro další výuku doporučuji předplatné alespoň čtyř lekcí placených naráz nebo využití nabídek last minute.

Standardní délka jedné výukové lekce je 45 minut u individuálního tréninku. Uvedenou dobu počítám jako souvislý časový úsek, který máte zaplacený a uvedený na faktuře či je jiným způsobem domluvený. Během této doby může proběhnout úvod do lekce plavání, konzultace, probrání teorie na suchu a v neposlední řadě samotný pobyt a plavání v bazénu, při kterém vás kontroluji. Na váš případný pozdní příchod do bazénu není bohužel brán ohled, je třeba vždy končit včas. Znáte to: „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.“

Aquacentrum Šutkaindividuální tréninky

Vstupné do bazénu u individuálního tréninku si platíme každý samostatně ze svých peněz (já i Vy). Vaše vstupné do bazénu není zahrnuto v ceně plaveckého tréninku. Doporučuji koupit permanentku. Tréninky nabízím pouze dopoledne a večer v níže uvedených časech.

Předplacené tréninky alespoň 24 h před lekcí bezhotovostně na účet

První trénink plavání

Předplatné prvního tréninku, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h.

Cenové pásmo a časové rozmezí Cena (45 minut)
 I.
1

ÚT a ČT:
tréninky nabízené jako last minute označena číslem 1 v rozvrhu

450 Kč / trénink
(jde o zvýhodněnou cenu)

 II.
2

ÚT a ČT: 8.15–9.00 h

550 Kč / trénink
(jde o zvýhodněnou cenu)

 III.
3

ÚT a ČT: 7.15–8.00 h

650 Kč / trénink
(jde o zvýhodněnou cenu)

 IV.
4

ÚT a ČT: 6.15–7.00 h

750 Kč / trénink
(jde o zvýhodněnou cenu)

 V.
5

ÚT a ČT: 9.15–10.00 h

850 Kč / trénink
(jde o zvýhodněnou cenu)

 VII.
×

V tuto dobu tréninky nejsou nabízeny nebo jsou obsazeny.

×

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně dvou termínů ze čtyř (z jednoho dokladu) na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá (viz podmínky výuky)! Náhradník je po dohodě možný. Náhradník musí být domluven s předstihem před začátkem lekce.

Bazén má celoroční provoz a je pro veřejnost otevřen vždy v rámci otevírací doby. Výuku zde lze naplánovat i pravidelně. V jiných dnech či časech než jsou uvedeny v ceníku je výuka možná vyjímečně, a to po vzájemné dohodě za individuálně stanovené ceny.

Můžete si zaplatit sadu lekcí či jednotlivé plavecké lekce. Výuka se platí standardně převodem na bankovní účet. Podklady k platbě zasílám formou zálohové (proforma) faktury po dohodě konkrétních tréninků. Blíže je vše popsáno na stránce věnované platebním podmínkám. Doporučuji objednání a zaplacení alespoň čtyř lekcí s tím, že výhledově raději počítejte se sérií nejméně 20 lekcí, aby výuka měla smysl. Nejlepší je pravidelný kontinuální trénink alespoň 1× týdně doplněný o vlastní tréninky.