Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Znak

Individuální kurzy znaku pro dospělé

Znak je nejzdravějším plaveckým způsobem. Pokud máte problémy se zády, měli byste plavat hlavně znak. Znak je podobný kraulu, je však prováděn v poloze na zádech s výdechem i nádechem nad hladinou. Typické jsou střídavé pohyby končetin. Orientace nad vodou je částečně znesnadněna polohou plavce.

Absolvování těchto kurzů je ideálním předpokladem pro následnou výuku kraulu. Nepodceňujte znak. Pokud chcete něco udělat pro své zdraví, naučte se právě znak!

Přehled kurzů znaku

Přehled kurzů je pouze orientační pro Vaši představu, výuka probíhá individuálně.

 1. Kurzy znaku pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m znakem),
 2. Zdokonalovací kurzy znaku (uplavu souvisle alespoň 25 m znakem).

1. Kurzy pro plavce začátečníky (neuplavu ani 25 m znakem)

Kurz znaku pro plavce, kteří uplavou 200 m v kuse libovolným plaveckým způsobem a umí dýchat do vody při plavání, ale neumí znak vůbec nebo s ním uplavou méně jak 25 m v kuse.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • zvládnutý jeden plavecký způsob (obvykle prsa s dýcháním do vody),
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m plaveckým způsobem, který plavec ovládá,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí:

 • opakování základních plaveckých dovedností,
 • výuka kraulových a znakových nohou,
 • výuka dýchání při kraulu a znaku,
 • výuka pohybového cyklu paží znaku,
 • výuka souhry paží a nohou,
 • opakování a oprava chyb.

Výuka znaku je průběžně prokládána plaveckým způsobem, který plavec zná (obvykle prsa či kraul). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Doporučuji alespoň 20 lekcí.

Cíl: Uplavat alespoň 25 m souvisle znakem. V plavání je zapotřebí následně pokračovat dál. Na plné zvládnutí tohoto plaveckého způsobu je zapotřebí podstatně více času. Po absolvování tohoto kurzu můžete plynule navázat zdokonalovacím kurzem znaku nebo se začít učit kraul.

2. Zdokonalovací kurzy znaku (uplavu souvisle alespoň 25 m znakem)

Kurz znaku pro plavce, kteří uplavou 200 m jakýmkoli způsobem a znakem uplavou alespoň 25 m v kuse a umí dýchat do vody. Kurz je individuální, takže ho mohou navštěvovat mírně pokročilí začátečníci znaku až středně pokročilí plavci znaku i závodní plavci. Jde zpravidla o pravidelné domluvené tréninkové jednotky.

Plavecké předpoklady
(minimální požadovaná plavecká úroveň)
Předpokládaný obsah tréninků
(rozpis je pouze orientační)

Předpoklady plavecké výuky:

 • zvládnuté základní plavecké dovednosti:
  • dýchání do vody,
  • splývání na břiše,
  • splývání na zádech,
  • zvládnutý pád do hluboké vody,
  • přikopávání kraulových nohou.
 • zvládnutý alespoň jeden plavecký způsob (obvykle prsa s dýcháním do vody),
 • souvislé plavání minimálně o délce 200 m libovolným způsobem,
 • souvislé plavání minimálně o délce 25 m znakem,
 • zvládnuté plavání jak na mělčině, tak v hloubce.

Možný je libovolný počet tréninků. Obvyklý je kontinuální pravidelný a dlouhodobý trénink alespoň 1 × týdně.

Hrubý nástin obsahu plaveckých lekcí (náplň je značně individuální):

 • kondiční plavání a technická cvičení:
  • plavání souhry (celého plaveckého způsobu znak),
  • technická cvičení na znak,
  • cvičení na techniku plavání, vytvalost, případně rychlost,
  • oprava chyb.

Kurz je zaměřen na převážně na znak. Výuka znaku je průběžně prokládána dalšími plaveckými způsoby, který plavec zná (obvykle prsa, případně kraul). U ostatních plaveckých způsobů opravuji pouze hrubé chyby.

Cíl: V první řadě jde o zlepšení plavecké techniky znaku, následuje trénink vytrvalosti. Je třeba si uvědomit, že teprve v poslední řadě se záměrně snažíme zvýšit rychlost. Hlavním cílem by mělo být uplavání 200 m znakem v kuse a následné prodlužování uplavané vzdálenosti.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.