Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Tréninky plavání

Průběh plavecké lekce

Zaměřuji se na dospělé starší 18 let. Zde popsaný průběh plavecké lekce je zcela přizpůsoben právě této věkové skupině.

Plaveme v bazénu Šutka

Plaveme v předem domluveném bazénu, obvykle to bývá bazén Šutka. Pokud nebude řečeno jinak, půjde o bazén Aqua Šutka. Plaveme standardně buď v dráze určené pro kondiční plavce spolu s ostatními plavci, nebo mezi veřejností ve volné ploše, nejlépe u okraje bazénu. Jedná se o individuální plavání bez pronajaté samostatné dráhy. Při výuce nových plaveckých prvků se účastník výuky pohybuje obvykle pouze v úseku, kde lze dostoupnout. Při plavání plaveckých prvků, které dobře zvládáte, plaveme na celou délku bazénu.

Při výuce jsem buď s Vámi ve vodě, nebo vedu výuku z břehu. Rozhodnutí je na mne, preferuji být s Vámi ve vodě, pokládám to pro Vás za lepší volbu. Ne vždy je to však možné. U výuky větších skupinek většinou potřebuji být na břehu. Když mám více lekcí do týdne či během dne či chci mít vlastní trénink, nebo jsem lehce nachlazená, tak také není možné vést výuku z vody. S neplavci a poloplavci obvykle bývám na břehu. Pokud si výslovně budete přát mít výuku vedenou z břehu, tak mi to prosím oznamte předem, jinak ponechávám rozhodnutí na mně.

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-3.png

Plavecké pomůcky

U dospělých počítám, že jsou plavci. Většina dospělých prošla v ČR základním plaveckým výcvikem. Každého si samozřejmě na první lekci otestuji. Pokud jste neplavec nebo částečný plavec, tak mne na to prosím raději výslovně předem upozorněte. Jako hlavní nadlehčovací pomůcka se v tomto případě používá plavecký pásek, který se zapne kolem pasu. Pásek může být doplněn o rukávky. Dobrá je i vodní nudle. Pořiďte si prosím vlastní plavecké pomůcky a berte si je s sebou do bazénu. Zpočátku mohu plavecké nadhlehčovací pomůcky zapůjčit, ale je vhodné, když si je sami zakoupíte. Zvláště je to nutné u skupinek. Pro zlepšení plavecké techniky pracuji hlavně s destičkou či osmičkou (piškotem). Pořiďte si také prosím hned na první lekci plavecké brýle a plaveckou čepici. Pokud máte trochu delší vlasy, plavecká čepice je nutností. Budeme potápět hlavu. Každého bez výjimek učím dýchat do vody, pokud to ještě neumí. Styl „prsa paní Radové“, se u mne opravdu neplave. Když chybí čepice, stýkají prameny vody z vlasů přímo do pusy.

Jak se poznáme a kde se setkáme?

Upozorňuji zde předem, že pro neplavce a poloplavce prosím platí, že nejdou do vody dříve, než na můj pokyn! Pro všechny klienty platí, že do vody se neskáče! Skoky do bazénu jsou možné pouze po dohodě na můj pokyn, a to pouze v místech, kde je dostatečná hloubka a kde je to povoleno návštěvním řádem bazénu. Děkuji.

Obvykle se s účastníky výuky setkávám již přímo u 50 m bazénu pod kulatými plaveckými hodinami, které jsou na stěně, pokud se nedohodneme jinak. Plavecké hodiny jsou vidět na fotce číslo 3 a 4 vzadu na pruhované stěně. Poprosila bych Vás, abyste si v čase začátku plavecké lekce až do té doby, než se vzájemně najdeme, stoupli významně ke zdi přímo pod ty plavecké hodiny! Když tam někoho uvidím nečinně stát, tak já k němu přijdu a oslovím ho… Občas plavu, jedna otočka v bazénu mi trvá cca 2 minuty. Do 5 minut bych si Vás měla určitě všimnout. Když mne uvidíte a najdete dřív, tak oslovte prosím Vy mě. Počítejte prosím s tím, že telefon během plavecké lekce u sebe nemám. Občas, když klient nejde, tak odběhnu zpátky do šaten a podívám se na mobil, co se děje, ale jinak jsem během plavecké lekce (obvykle i před ní a po ní) telefonicky nedostupná. Domluvený čas tréninku je oboustranně závazný. Sama na trénincích bývám včas.

Co se týká oblečení, tak mívám na sobě černé jednodílné plavky, nebo krátký černo-fialový neopren a při plavání bílou čepičku. Neoprenek nosím, pokud s Vámi budu plavat a Vy zrovna nepatříte mezi rychlé závodní plavce. Jinak můžu mít na sobě i jenom černé plavky. Setkání probíhá přesně v čase začátku lekce. Do té doby, než Vás tam objevím či Vy objevíte mne, tak můžu plavat v bazénu nebo být na břehu. Plavu do té doby, dokud Vás neuvidím stát pod hodinami nebo si mne sami neodchytnete! Vždy si s sebou do bazénu beru na břeh zelenou láhev nalgene a sadu destiček označených z boku nápisy „plavco.cz“ či „vyuka-plavani.cz“. Můžete mne poznat i podle těchto věcí. Většinou tyto věci mám umístěny v prostoru mezi drahami a volným prostorem pro veřejnost v místech, kde lze dostoupnout. Pokud plavu, tak plavu v dráze nebo mezi veřejností obvykle u svých destiček a zelené láhve.

Další setkání již nebývá problém a vždy už probíhá u (případně v) 50 m bazénu obvykle na rozhraní drah tam, kde lze dostoupnout v místech, kde mám destičky a zelenou láhev. Někdy mne můžete potkat i na bílých schůdkách u bazénu. Jinak dodržuji začátek a konec hodiny, mezi klienty mívám 15 minutové přestávky. I když přijdete dříve, tak trénink začíná až v předem domluvený čas. I v případě, že výuka bude probíhat v aquaparku či ve výukovém bazénu, hlavní místo setkání bude vždy u 50 m bazénu pod hodinami. Pokud už se budeme dobře znát, můžete si sednout a počkat i na schůdkách u bazénu (blíže dámským šatnám), nebo u mých plaveckých destiček. Ale pokud bude nějaký problém se setkáním, platí KULATÉ PLAVECKÉ HODINY jako místo setkání číslo 1! Neplavci a poloplavci na mne vždy čekají na břehu!

Začátek a konec lekce

Výuka může probíhat dopoledne a večer, případně o víkendech. Tréninky mohou mít jednorázový charakter, nebo pravidelný charakter. Spolu se domluvíme na konkrétních dnech a čase a délce plavecké lekce. Domluvíme přesný začátek a konec plavecké lekce, který budete mít napsán na dokladu. V tento čas Vás budu očekávat již v plavkách přímo v/u bazénu na předem daném místě. Pokud jste plavci, můžete se před tím lehce rozplavat, nicméně i tak bude rozplavání součástí plavecké lekce.

Délka plavecké lekce

Nabízím plavecké lekce o délce 30, 45 a 60 minut. Délka plavecké lekce je závislá na Vašich plaveckých dovednostech a zkušenostech. Pro většinu plavců je vhodná standardní délka 45 minut. Lekce o délce 30 minut jsou určeny pro neplavce a poloplavce, kteří neuplavou souvisle více jak 200 m. 45ti minutová lekce je určena pro plavce, kteří uplavou bez problémů souvisle alespoň 200 m bez odpočinku. Počítejte prosím s tím, že pokud zvolíme 45 min. lekci, budou 200 m souvislé úseky běžně zařazovány do tréninku. Lekce o délce 60 minut je určena pouze pro zdatné plavce, kteří uplavou souvisle bez problémů 1000 m a zároveň umí všechny plavecké způsoby (kraul, znak, prsa i motýlka) v délce alespoň 25 m.Po dohodě umožňuji za příplatek prodloužení doby lekce většinou o 15 min. Blíže jsou podmínky rozdělení plavců popsány v ceníku. Při plavecké lekci si Vás otestuji. Pokud by uplavaná vzdálenost neodpovídala délce lekce, kterou jste zvolili či jste při plavání vykazovali známky vyčerpání, bude lekce zkrácena na dobu odpovídající Vašim schopnostem. Můžete volit i kratší lekci, než by odpovídala Vašim schopnostem, cena je však shodná. Po plavecké lekci si můžete užívat bazénu po svém (máte vlastní vstupné).

Obsah lekce

Délka lekce je předem daný souvislý časový blok, během kterého se Vám v bazénu věnuji. Do doby lekce se nepočítá pobyt strávený dopravou, ve sprchách v šatnách apod. Jde čistě o čas plavecké lekce přímo v bazénu.

Plavecká lekce má určitý předem daný průběh. Obsahem lekce může například být: poučení, jak se chovat na bazéně, rozcvička či rozplavání, volné plavání, vodní hra, výuka nových plaveckých prvků, ukázka na suchu, ukázka na okraji bazénu, ukázka ve vodě, plavání, potápění, nácvik dýchání, procvičování plaveckých prvků, kontrola plaveckých prvků, oprava chyb, dozor nad vaším plaváním a pobytem ve vodě.

Mějte na paměti, že výuka nových prvků a korekce plaveckého způsobu nezabírá veškerou dobu plavecké lekce. Standardní 45minutová lekce mívá svůj určitý řád, např. rozplavání, opakování, výuka, opakování, hra apod. Typicky je 45minutová lekce rozvržena následovně:

  • úvod do hodiny plavání – (cca 2 minuty),
  • rozplavání (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte, jde o velice důležitou část – vlastně se jedná o rozcvičku) – (cca 10 až 15 minut),
  • výuka nových plaveckých prvků či opakování plaveckých prvků, které dělají problém – (cca 20 minut),
  • vyplavání a zhodnocení lekce (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte) – (cca 5 až 10 minut).
  • zhodnocení lekce a závěr – (cca 3 minuty),

Obvykle se při plaveckých lekcích nezaměřuji striktně např. jen na kraul, ale zároveň Vás opravuji i při plavání prsou, které plaveme zároveň i při lekcích kraulu pro odpočinek a zahřátí a pro výuku dýchání do vody. Plavecké způsoby a techniky během lekcí hodně střídám a učím Vás celkovým plaveckým dovednostem s tím, že se více zaměřuji na to, co chcete aktuálně probrat. Vše souvisí se vším…

Počet lekcí (minimum 10, ideálně „nekonečno“)

Počet lekcí je individuální. Za sebe doporučuji pravidelný a dlouhodobý trénink, který prakticky nikdy nekončí. Jako minimální sadu doporučuji počítat alespoň s 10 až 16 lekcemi. Na tento počet mívám i většinou rozvrženou výuku. Nicméně již po 4 lekcích byste měli zaznamenat pokrok. Žádný striktní počet lekcí nenařizuji. Počet lekcí je na Vás. Tempo výuky většinou volím individuální. Nicméně je vhodné se předem domluvit na očekávaném časovém rozsahu výuky, aby se tomuto časovému rozvržení mohl částečně přizpůsobit i trénink. Potřebný počet lekcí lze částečně odhadnout nejdříve po první plavecké lekci s Vámi. Aby výuka měla smysl, a opravdu jste se něco naučili, tak na základě svých dosavadních zkušeností a obecných doporučení počítejte nejméně s 10 až 16 plaveckými lekcemi po 45 minutách. Jedná se o obvyklou délku plaveckých kurzů. Můžete však volit i sady po čtyřech lekcích, kdy už bývá vidět na plavci určitý posun dopředu. Vše je hodně individuální. Zároveň považuji za vhodné (zvláště z důvodu ušetření financí), když si sami mezi společné lekce zařadíte vlastní trénink plavání. Pokud jste naprostý začátečník, tak vždy v doprovodu někoho dalšího! Když budete plavat např. 2× týdně (jednou se mnou a jednou sami), tak si skvěle zlepšíte kondičku a půjde Vám to lépe. Mezi tréninky plavání si dejte alespoň jeden den pauzu. Plavání 1× týdně bývá považováno za naprosté minimum, lepší je plavat 2× či 3× týdně. Když budete mít mezi tréninky dlouhé pauzy, Vaše tělo mezitím zapomene, co se již naučilo a budete se vše učit znova a znova a pokrok nebude skoro žádný…

Pokud chcete využít předplatné sady lekcí, tak Vám doporučuji si zaplatit alespoň 4 plavecké lekce naráz i s ohledem na mé obchodní podmínky výuky, kdy u předplatného umožňuji případný přesun jednoho termínu ze čtyř. Nejlepší je počítat s kontinuálním průběžným tréninkem. Průběžné tréninky můžete mít 1× týdně, ale lze se domluvit i na tréninku 1× za 14 dnů či 1× za měsíc a během toho můžete plavat a zkoušet si techniky sami. Nicméně pamatujte na to, že pokud budete plavat více sami, tak si můžete zafixovat chyby, které se pak špatně odnaučují. Za ideální pro běžné plavce považuji společný trénink 2× týdně.

Vše je však hodně individuální a pokroky závisí také na Vašich dosavadních zkušenostech, schopnostech a případně zlozvycích, které se velice špatně odnaučují. Například předpokladem pro výuku kraulu je zvládnutí plaveckého způsobu prsa s dýcháním do vody a znaku. Pokud tyto prvotní předpoklady u Vás chybí, tak výukou strávíme daleko více času.

Skupinová výuka

Můžete plavat i ve Vámi vytvořených skupinkách. Úroveň skupinky, z hlediska zařazení do plavecké kategorie dle ceníku, se řídí plaveckou úrovní nejhoršího plavce. Plave se společně, všichni plavci dělají ty samé techniky s ohledem na technickou plaveckou úroveň nejslabšího plavce ze skupinky. Plavci na sebe vzájemně mnohdy čekají (plavou společně). Chtěla bych zde upozornit na to, že pokud někdo nebude toto pravidlo dodržovat a bude si plavat, jak se mu zlíbí, lekce může být bez náhrady ukončena. Proto je vhodné, abyste měli zhruba stejnou úroveň plaveckých dovedností, aby jeden nezdržoval druhého při plavání či výkladu techniky a vzájemně na sebe brali ohledy. Pokud tomu tak není, volte raději individuální lekce.