Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Tréninky plavání

Průběh plavecké lekce

Zaměřuji se na dospělé starší 18 let. Zde popsaný průběh plavecké lekce je zcela přizpůsoben právě této věkové skupině.

Plaveme v bazénu Šutka

Plaveme v předem domluveném bazénu, obvykle to bývá bazén Šutka. Pokud nebude řečeno jinak, půjde o bazén Aqua Šutka. U individuálních tréninků plavete standardně buď v dráze určené pro kondiční plavce spolu s ostatními plavci, nebo mezi veřejností ve volné ploše, nejlépe u okraje bazénu. Jedná se o individuální plavání bez pronajaté samostatné dráhy. Při výuce nových plaveckých prvků se pohybujete obvykle pouze v úseku, kde lze dostoupnout. Při plavání plaveckých prvků, které dobře zvládáte, plavete na celou délku bazénu. U skupinových kurzů plaveme prakticky vždy na celých 50 m, a to v pronajaté samostatné dráze.

Při výuce jsem buď s Vámi ve vodě, nebo vedu výuku z břehu. Rozhodnutí je na mne, nicméně bývám častěji na břehu. Pokud si výslovně budete přát mít výuku vedenou vždy z břehu, tak mi to prosím oznamte předem, jinak ponechávám rozhodnutí čistě na mně. Výuku, kdy budu s Vámi ve vodě Vám zaručit nemohu.

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-3.png

Plavecké pomůcky

U dospělých předpokládám, že jsou plavci. Většina dospělých prošla v ČR základním plaveckým výcvikem. Každého si samozřejmě na první lekci otestuji. Pokud jste neplavec nebo částečný plavec, tak mne na to prosím raději výslovně předem upozorněte. Jako hlavní nadlehčovací pomůcka se v tomto případě používá plavecký pásek, který se zapne kolem pasu. Doporučuji, abyste si pořídili vlastní plavecké pomůcky a brali si je s sebou do bazénu. Zpočátku mohu plavecké nadhlehčovací pomůcky zapůjčit. Pro zlepšení plavecké techniky pracuji hlavně se Speedo destičkou (příp. DENA destičkou) či piškotem a plaveckými ploutvemi. Nicméně nejraději nepoužívám žádné nadlehčovací plavecké pomůcky.

Hned pro první lekci si prosím pořiďte plavecké brýle a plaveckou čepici. Za sebe doporučuji plavecké brýle Speedo Jet nebo podobný typ a plaveckou čepičku Speedo Long Hair Cap a tréninkové plavky Speedo Endurance+ (páni zvolí v pánské variantě :). Každé brýle je nutné ozkoušet nejprve na sucho v obchodě, ještě než si je koupíte! Pokud nejste vyloženě na ježka, tak plavecká čepice je nutností. Budeme potápět hlavu. Každého bez výjimek učím dýchat do vody, pokud to ještě neumí. Styl „prsa paní Radové“, se u mne opravdu neplave, a pokud ano, tak jen kvůli šlapání vody. Dámy musí počítat s mokrými či vlhkými vlasy, již čepička se nasazuje obvykle na zcela mokré vlasy. Když chybí čepice, stékají prameny vody z vlasů přímo do pusy a také více zatéká voda do uší. Nicméně každý by si měl zvyknout jak na zatékání vody do uší, tak i na koukání otevřenýma očima pod vodou i bez plaveckých brýlí.

Jak se poznáme a kde se setkáme?

Pro neplavce a poloplavce prosím platí, že nejdou do vody dříve, než na můj pokyn! Pro všechny účastníky tréninků platí, že do vody bez mého pokynu během plavecké lekce neskákají! Skoky do bazénu jsou možné pouze po dohodě se mnou, a to na můj bezprostřední pokyn pouze v místech, kde je dostatečná hloubka a kde je to povoleno návštěvním řádem bazénu. Nechci vidět žádný zlomený vaz či utonulého. Ať jste jakkoli dobří plavci, během lekce mne musíte v tomto směru naprosto poslouchat. Děkuji.

První setkání u individuálních tréninků

Pokud se nedohodneme jinak, tak se obvykle s účastníky výuky setkávám přímo u 50m bazénu pod kulatými plaveckými hodinami, které jsou na stěně v prostorách bazénu. Plavecké hodiny jsou vidět na fotkách vzadu na pruhované stěně. Poprosila bych Vás, abyste si v čase začátku plavecké lekce až do té doby, než se vzájemně najdeme, stoupli významně ke zdi přímo pod ty plavecké hodiny. Když tam někoho uvidím nečinně stát, tak já k němu přijdu a oslovím ho… Do té doby, než Vás tam objevím či Vy objevíte mne, tak můžu plavat v bazénu či být někde v prosporách bazénu. Mohu plavat do té doby, dokud Vás neuvidím stát pod hodinami. Jedna otočka v bazénu mi trvá cca 2 minuty. Do 5 minut bych si Vás měla určitě všimnout. Když mne uvidíte a najdete dřív, tak oslovte prosím Vy mě.

Co se týká oblečení, tak mívám na sobě černé jednodílné plavky či černé plavky s nohavičkami nebo krátký černo-fialový neopren a při plavání bílou čepičku. Neoprenek nosím, pokud s Vámi budu plavat. Jinak můžu mít na sobě i jenom černé plavky. Vždy si s sebou do bazénu beru na břeh zelenou nebo modrou láhev nalgene a sadu destiček označených z boku nápisy „plavco.cz“ či „vyuka-plavani.cz“. Obvykle mívám roztaženy na schůdkách dva ručníky. Tyto věci mívám umístěny na břehu nebo na schůdkách a pohybuji se pak většinou u nich, či v příslušné dráze u nich.

Další setkání u individuálních tréninků

Další setkání již nebývá problém a většinou už probíhá u schůdků u 50m bazénu, kde mívám své věci. Neplavci a poloplavci na mne čekají prosím vždy na břehu a do vody jdou teprve na můj pokyn! Pokud by byl nějaký problém se setkáním, tak platí KULATÉ PLAVECKÉ HODINY jako místo setkání číslo 1! I v případě, že výuka bude probíhat v aquaparku či ve výukovém bazénu, hlavní místo setkání bude vždy u 50m bazénu pod hodinami nebo u mých věcí.

Začátek a konec lekce

Výuka může probíhat dopoledne a večer, případně i o víkendech. Tréninky mohou mít jednorázový charakter, nebo pravidelný charakter. Spolu se domluvíme na konkrétních dnech a čase a délce plavecké lekce. Tyto termíny budete mít napsány na dokladu. V čase začátku tréninku Vás budu očekávat již v plavkách přímo v/u bazénu. Pokud jste plavci, můžete se před tím lehce rozplavat, nicméně i v tomto případě bude rozplavání součástí plaveckého tréninku.

Dodržuji začátek a konec tréninku. Mezi účastníky tréninků mívám 15minutové přestávky. I když přijdete dříve, tak trénink začíná prosím až v předem domluvený čas. Sama potřebuji přestávku na převlečení či případně vlastní zahřátí plaváním svým tempem těsně před lekcí.

Počítejte prosím s tím, že telefon během plavecké lekce u sebe nemívám. Občas, když účastník výuky nejde, tak odběhnu zpátky do šaten a podívám se na mobil, co se děje, ale jinak jsem během plavecké lekce (obvykle i před ní a po ní) telefonicky nedostupná. Domluvený čas tréninku je oboustranně závazný. Sama na trénincích bývám včas. Pokud nedorazíte do 15 min. (akademická čtvrthodinka) od plánovaného začátku plavecké lekce a nedáte mi vědět na mobil, co se s Vámi děje, tak mohu považovat plaveckou lekci bez náhrady za uskutečněnou a zároveň ukončenou.

Délka plavecké lekce

Nabízím plavecké lekce o délce 45 a 60 minut. 45minutová lekce je určena pro individuální tréninky, 60minutová lekce je platí pro skupinové kurzy. Po dohodě umožňuji u individuálních lekcí za příplatek prodloužení doby lekce maximálně o 15 min. Delší prodloužení není již vhodné a obvykle ani možné. Pokud se někdo bude cítit příliš unaven, můžeme plaveckou lekci zkrátit. Po plavecké lekci si můžete užívat bazénu po svém (máte vlastní vstupné).

Obsah lekce

Délka lekce je předem daný souvislý časový blok, během kterého se Vám v bazénu věnuji. Do doby lekce se nepočítá pobyt strávený dopravou, ve sprchách v šatnách apod. Jde čistě o čas plavecké lekce přímo v bazénu, ale když přijdete pozdě, je to vaše chyba.

Plavecká lekce má určitý předem daný průběh. Obsahem lekce může například být: poučení, jak se chovat na bazéně, rozcvička či rozplavání, volné plavání, vodní hra, výuka nových plaveckých prvků, ukázka na suchu, ukázka na okraji bazénu, ukázka ve vodě, plavání, potápění, nácvik dýchání, procvičování plaveckých prvků, kontrola plaveckých prvků, oprava chyb, dozor nad vaším plaváním a pobytem ve vodě.

Mějte na paměti, že výuka nových prvků a korekce plaveckého způsobu nezabírá veškerou dobu plavecké lekce. Standardní 45minutová lekce mívá svůj určitý řád, např. rozplavání, opakování, výuka, opakování, hra apod. Typicky je 45minutová lekce rozvržena následovně:

  • úvod do hodiny plavání – (cca 2 minuty),
  • rozplavání (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte, jde o velice důležitou část – vlastně se jedná o rozcvičku) – (cca 10 až 15 minut),
  • výuka nových plaveckých prvků či opakování plaveckých prvků, které dělají problém – (cca 20 minut),
  • vyplavání a zhodnocení lekce (tj. volné plavání + opakování plaveckého způsobu či prvků, které již velice dobře znáte) – (cca 5 až 10 minut),
  • zhodnocení lekce a závěr – (cca 3 minuty).

Obvykle se při plaveckých lekcích nezaměřuji striktně např. jen na kraul, ale zároveň Vás opravuji i při plavání prsou, které plaveme zároveň i při lekcích kraulu pro odpočinek a zahřátí a pro výuku dýchání do vody. Plavecké způsoby a techniky během lekcí hodně střídám a učím Vás celkovým plaveckým dovednostem s tím, že se více zaměřuji na to, co chcete aktuálně probrat. Vše souvisí se vším…

Počet lekcí (doporučuji min. 20, ideálně „nekonečno“)

Počet lekcí je individuální. Za sebe doporučuji pravidelný a dlouhodobý trénink, který prakticky nikdy nekončí. Jako minimální sadu doporučuji počítat s alespoň 20 lekcemi. Na tento počet mívám i většinou rozvrženu výuku. Nicméně již po 4 lekcích byste měli zaznamenat určitý pokrok. Žádný striktní počet lekcí nenařizuji. Počet lekcí je na Vás. Tempo výuky většinou volím individuální. Nicméně je vhodné se předem domluvit na očekávaném časovém rozsahu výuky, aby se tomuto časovému rozvržení mohl částečně přizpůsobit i trénink. Potřebný počet lekcí lze částečně odhadnout nejdříve po první plavecké lekci s Vámi. Aby výuka měla smysl a opravdu jste se něco naučili, tak na základě svých dosavadních zkušeností a obecných doporučení počítejte nejméně s 20 plaveckými lekcemi.

Pro Vaši představu děti mívají výuku rozvrženu do mateřských škol a základních škol po zhruba 10 lekcích, a to 4 × 10 lekcí v mateřské škole + 2 × 10 lekcí v základní škole. Tedy celkem 60 lekcí. Je to takové minimum. Není zde uvažováno o plavání v plaveckém oddíle – tam jsou podmínky nastaveny úplně jinak. Někdo se během této doby naučí tři plavecké způsoby typicky v ČR (prsa, znak, kraul), někdo jen dva (prsa, znak), někdo jeden (prsa). Někdo se bohužel nenaučí žádný celý plavecký způsob&. Každý je jiný, s jinými dispozicemi a možnostmi, je jinak šikovný.

Takže po dosavadních zkušenostech doporučuji alespoň 20 lekcí, což při plavání 1 × týdně vychází na 5 měsíců, při nějaké té občasné absenci to bude tak půl roku. Takže alespoň zhruba půl roku si dejte na zvládnutí např. nového plaveckého způsobu, pokud jste již plavci. Abyste Vy ani já nebyli příliš vázáni časově i finančně můžete volit a platit sady po čtyřech lekcích, kdy už bývá vidět na plavci určitý posun dopředu a průběžně pokračovat ve výuce dál. Zároveň považuji za vhodné (zvláště z důvodu ušetření financí), když si sami mezi společné lekce zařadíte vlastní trénink plavání. Pokud jste naprostý začátečník, tak raději v doprovodu někoho dalšího! Když budete plavat např. 2× týdně (jednou se mnou a jednou sami), tak si skvěle zlepšíte kondičku a půjde Vám to lépe. Mezi tréninky plavání si dejte alespoň jeden den pauzu. Plavání 1× týdně považuji za naprosté minimum, lepší je plavat 2× či 3× týdně. A to se bavíme víceméně o rekreačním a kondičním plavání. Závodní plavání je ještě hodně jinde. Když budete mít mezi tréninky dlouhé pauzy, Vaše tělo mezitím zapomene, co se již naučilo a budete se vše učit znova a znova a pokrok nebude skoro žádný…

Pokud chcete využít předplatné sady lekcí, tak Vám doporučuji si zaplatit alespoň 4 plavecké lekce naráz i s ohledem na mé obchodní podmínky výuky. Nejlepší je počítat s kontinuálním průběžným tréninkem. Průběžné tréninky můžete mít 1× týdně, ale lze se domluvit i na tréninku 1× za 14 dnů či 1× za měsíc a během toho můžete plavat a zkoušet si techniky sami. Nicméně pamatujte na to, že pokud budete plavat více sami, tak si můžete zafixovat chyby, které se pak špatně odnaučují. Za ideální pro běžné plavce považuji společný trénink 2× týdně.

Vše je však hodně individuální. Pokroky závisí také na Vašich dosavadních zkušenostech, schopnostech a případně zlozvycích, které se velice špatně odnaučují. Například předpokladem pro výuku kraulu je zvládnuté dýchání do vody a zvládnutý plavecký způsob znak. Pokud tyto prvotní předpoklady u Vás chybí, tak výukou strávíme daleko více času.

Skupinová výuka

Můžete plavat i ve Vámi vytvořených skupinkách. Úroveň skupinky, z hlediska zařazení do plavecké kategorie dle ceníku, se řídí plaveckou úrovní nejhoršího plavce. Plave se společně, všichni plavci obvykle dělají ty samé techniky s ohledem na technickou plaveckou úroveň nejslabšího plavce ze skupinky. Plavci na sebe vzájemně mnohdy čekají při výkladu techniky a plavou společně za sebou. Chtěla bych zde upozornit na to, že pokud někdo nebude toto pravidlo dodržovat a bude si plavat, jak se mu zlíbí, lekce může být bez náhrady ukončena. Proto je vhodné, abyste měli zhruba stejnou úroveň plaveckých dovedností, aby jeden nezdržoval druhého při plavání. Je nutné, abyste na sebe vzájemně brali ohledy. Pokud tomu tak není, volte raději individuální lekce.

Mé rozdělení plavců a neplavců podle plavecké úrovně

Plavecká úroveň Charakteristika plavecké úrovně

lepší plavec

Lepší plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 1100 m kraulem do 30 min., umí plavat všemi plaveckými způsoby (prsa – min. 1100 m, kraul – min. 1100 m, znak – min. 500 m, motýlek – min. 25 m) a umí skákat ze startovního bloku. Někdy používám zjednodušené kritérium Cooperova testu 12ti minutového plavání, podle kterého plavec přijatelné úrovně zdatnosti obvykle zvládne uplavat libovolným způsobem alespoň 400 m.

plavec

Plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 200 m libovolným způsobem a zvládne pád do hluboké vody. 200 m by měl být souvislý úsek bez jakéhokoli odpočinku, plavaný bez zjevných známek vyčerpání.

poloplavec

Poloplavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 10 m, ale méně než 200 m. Typicky poloplavec uplave např. 25 či 50 m a následně musí odpočívat.

neplavec

Neplavec uplave souvisle méně než 10 m nebo neplave vůbec. Výuka probíhá v relaxačním bazénu nebo ve velkém plaveckém bazénu.

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.