Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Kurzy plavání

Skupinové kurzy plavání – převážně kraul

Kromě individuální výuky nabízím i skupinovou výuku plavání (kurz) v pondělky 20.00–21.00 h a v pátky 7.00–8.00 h. Skupinová výuka vychází pro jednotlivce levněji, vstupné je zahrnuto v ceně. Garantuji maximální počet 6 účastníků ve skupince. Skupinka je opravdu malá, takže byste si měli dobře zaplavat. Mám pronajatu samostatnou 50m dráhu hned zkraje bazénu Šutka.

Jde o obdobu mých individuálních kurzů, ale v malé skupince do 6 účastníků. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému a bude dostatek místa v dráze. Tréninky jsou určeny pro dospělé osoby starší 18 let. Skupinku si zajišťuji já, dle přijatých objednávek. Reálně v průměru bývá účast cca 3 až 5 plavců na tréninku. Plaveme v samostatně pronajaté 50m dráze Aquacentra Šutka. Plavci tedy mohou využít komfort vlastní dráhy.

Kurz kraulu, ale učíme se vše: prsa, znak, kraul i motýlek

Kurzy nejsou vyhraněné na konkrétní plavecký způsob. Naopak, postupně se učíme vše a vylepšujeme vše: prsa, znak, kraul i motýlka. Nejvíce je však preferován kraul. Ostatní plavecké způsoby nám jen podporují jeho výuku.

Kurz převážně pro plavce a poloplavce

Tréninky zatím budou moci využívat plavci i poloplavci, kteří dokáží uplavat alespoň 50 m v kuse bez zjevných známek vyčerpání. Neplavcům a poloplavcům, kteří neuplavou bez problémů 50 m v kuse, doporučuji naprosto individuální výuku. Kurzy jsou zaměřeny na kondiční plavání, výuku a zdokonalení kraulu.

Aquacentrum Šutka: dráha číslo 1 dle rozpisu

Dráha je pronajata pravidelně v pátky od 7.00 h do 8.00 h a v pondělky od 20.00 h do 21.00 h. Délka tréninku je obvykle omezena podle konkrétní plavecké úrovni účastníka s tím, že všichni plavci i poloplavci začínají s tréninkem společně. Některé plavecké techniky jsou společné, jiné jsou řešeny zcela individuálně.

Trénink končí pro každého trochu jindy. Poloplavci mají pro lekci k dispozici 30 minut, plavci nemotýlkáři 45 min. a ti co umí, nebo se budou chtít naučit všechny plavecké způsoby včetně motýlka, mají trénink 60 min. Každý účastník výuky může v bazénu v naší vyhrazené dráze zůstat po dohodě se mnou i déle, maximální prodloužení je o 15 min. (celkem max. 60 min. pronájmu) s tím, že mu už nebude věnována přímá pozornost při tréninku a musí brát ohledy na ostatní a nesmí příliš omezovat plavce, kteří budou mít ještě trénink. Plavání mimo naši vyhrazenou dráhu je účastníkům kurzu zakázáno!

Kurz probíhá pravidelně během celého školního roku. Dráhy jsou pronajaty do konce června. Přes prázdniny pronájmy nejsou, začínají pak znova v září. Jde o pravidelné tréninky placené systémem objednávky konkrétních termínů. Takže kdokoli může začít s námi plavat v průběhu školního roku a kdykoli může i skončit. Myslím, že systém čtyř předem placených tréninků s možností náhrad vyhovuje celkem mně i vám. Vy máte možnost do určité míry trénink přesunout a já v případě nouze také. Zatím nemám náhradního trenéra, takže i já potřebuji mít možnost volby náhradního termínu tréninku. Rozdílná úroveň účastníků tréninku je řešena individuálním přístupem.

Cena tréninků, vstupné v ceně pronájmu

Komfort a individuální přístup něco stojí. Cena skupinových tréninků je samozřejmě levnější než u mých individuálních tréninků, nicméně není až tak zásadně rozdílná. Je třeba zaplatit dráhu a můj čas. Bonusem je vlastní 50m dráha, placený vstup a z mé strany garantovaný malý počet účastníků tréninku. Nechci dělat hromadné kurzy za málo peněz, kde bude hlava na hlavě, nebo spíš nohy na hlavě (maximální kapacita 50m dráhy je dokonce 20 plavců). Zaměřuji se na kvalitu výuky, individuální přístup a komfort plavců.

U pronajaté dráhy mají plavci možnost využít hrazený vstup do bazénu. Protože chci mít možnost přijmout různé lidi na různé dny, tak vyzvedávám hromadně čipy na recepci a rozdávám je plavcům 15 min. před začátkem každého tréninku u recepce bazénu. Pokud účastník tréninku přijde později na recepci, čip ode mne již neobdrží a bude si muset platit na své vlastní náklady vlastní vstup do prostor Aquacentra Šutka. Proto prosím choďte VČAS!

Výjimečně mohu některým mým stálým a velice spolehlivým klientům vystavit samostatnou identifikační kartu kurzu, která je bude opravňovat k samostatnému vstupu na pronájem dráhy. Kartičku mohou obdržet plavci, kteří si předplatí celý měsíc tréninků naráz. Identifikační kartu pak předkládají na recepci bazénu a dostávají za ní na recepci čip a při odchodu si kartičku vyzvednou na recepci zpět. Pokud ale účastník tréninku nemá platnou kartičku, nebo kartičku ode mne neobdržel, vyzvedávám a předávám mu čip já. Pokud mne promešká, platí si vlastní vstupné!

Následný sraz přímo v bazénu je v době začátku tréninku buď tradičně pod kulatými plaveckými hodinami, nebo u dráhy číslo 1 poblíž plaveckých hodin. Nikdo prosím bez mého pokynu do vody dříve nepůjde!

Na základě smlouvy o pronájmu je do placené části areálu bazénu účastníkům tréninku (kurzu) umožněn vstup nejdříve 15 minut před začátkem kurzu a jejich pobyt je omezen na 1 hod. 45 minut. Za každou další započatou minutu klient zaplatí na své vlastní náklady 1 Kč na pokladně Aquacentra Šutka.

Rezervace tréninků kurzu

Každý se může přihlásit na termíny, které mu vyhovují až do naplnění kapacity kurzu 6 plavci. Termíny musí být pro řádnou rezervaci předem uhrazeny dle pokynů na zálohové faktuře. Je zde ponechána možnost včasného přehlášení tréninků stejná jako u individuální výuky. Obchodní podmínky jsou prakticky skoro totožné s individuální výukou, jen jde o trénink v malé skupince lidí. Kdybych trénink potřebovala zrušit já, opět buď za zrušený termín budu vracet peníze, nebo bude z mé strany nabídnut náhradní termín v rámci pátečních tréninků.

Platba a rezervace tréninků je možná s výhledem cca na šest volných týdnů dopředu ode dne objednávky, aby nedocházelo ke spekulacím ohledně obsazenosti jednotlivých termínů, a aby lidé chodili více pravidelně. Obvykle jde o termíny, které jsou vidět v rozpise volných hodin. Tomu, kdo bude spolehlivý a bude chtít chodit opravdu pravidelně, mohu termíny blokovat průběžně s větším výhledem dopředu (prakticky pravidelně). Opět počítám s platbou obvykle po 4 termínech předem. Na tréninky doporučuji chodit pravidelně každý pátek. Odhlášky termínů a další obchodní podmínky jsou řešeny obdobně jako u individuální výuky.

Jinak plavec si bude moci kombinovat individuální výuku a skupinový trénink (tj. chodit mi na individuál i skupinku).

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.