Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Kurzy plavání

Skupinové kurzy plavání – převážně kraul

Kromě individuální výuky nabízím i skupinovou výuku plavání (kurz) v pondělky 20.00–21.00 h a v pátky 7.00–8.00 h. Přihlásit do kurzu se můžete kdykoli v průběhu roku. Během prázdnin kurzy nejsou.

Skupinová výuka vychází pro jednotlivce levněji, vstupné je zahrnuto v ceně. Garantuji maximální počet 9 plavců ve skupince. Skupinka je malá, takže byste si měli dobře zaplavat. Mám pronajatu samostatnou 50m dráhu hned zkraje bazénu Šutka.

Jde o obdobu mých individuálních kurzů, ale ve skupince do 9 plavců. Tím je zajištěn individuální přístup ke každému a bude dostatek místa v dráze. Tréninky jsou určeny pro dospělé osoby starší 18 let. Skupinku si zajišťuji já, dle přijatých objednávek. Obvykle bývá účast je cca 3 až 5 plavců na tréninku. Plaveme v samostatně pronajaté 50m dráze Aquacentra Šutka. Plavci tedy mohou využít komfort vlastní dráhy.

Kurz kraulu, ale učíme se vše: prsa, znak, kraul i motýlek

Kurzy nejsou vyhraněné na konkrétní plavecký způsob. Naopak, postupně se učíme vše a vylepšujeme vše: prsa, znak, kraul i motýlka. Nejvíce je však preferován kraul. Ostatní plavecké způsoby nám jen podporují jeho výuku. Kurzy jsou zaměřeny na kondiční plavání, výuku a zdokonalení kraulu.

Kurz je určen pouze pro plavce

Tréninky jsou určeny pouze pro plavce, tj. ty, kteří dokáží uplavat alespoň 200 m v kuse jakýmkoli způsobem bez zjevných známek vyčerpání. Neplavci a poloplavci mohou využít mé individuální výuky. (Pozn. v pondělním kurzu mám jednu pani neplavkyni, která s námi bude plavat do konce května, ale další neplavci již přijímáni do kurzu nebudou.)

Aquacentrum Šutka: dráha číslo 1 dle rozpisu

Dráha je pronajata pravidelně v pátky od 7.00 h do 8.00 h a v pondělky od 20.00 h do 21.00 h. Délka tréninku je 60 minut. Některé plavecké techniky jsou společné, jiné jsou řešeny zcela individuálně. Plavání mimo naši vyhrazenou dráhu je plavcům kurzu zakázáno!

Kurz probíhá pravidelně během celého školního roku. Dráhy jsou pronajaty do konce června. Přes prázdniny pronájmy nejsou, začínají pak znova v září. Jde o pravidelné tréninky placené systémem objednávky konkrétních termínů s preferencí placených celých měsíců. Takže kdokoli může začít s námi plavat v průběhu školního roku a kdykoli může i skončit.

Cena tréninků, vstupné v ceně pronájmu

Cena skupinových tréninků je samozřejmě levnější než u mých individuálních tréninků s ohledem na vyšší počet účastníků. Bonusem je vlastní 50m dráha, placený vstup a z mé strany garantovaný malý počet plavců. Nechci dělat hromadné kurzy za málo peněz, kde bude hlava na hlavě, nebo spíš nohy na hlavě (maximální kapacita 50m dráhy je dokonce 20 plavců). Zaměřuji se na kvalitu výuky, individuální přístup a komfort plavců.

U pronajaté dráhy mají plavci možnost využít hrazený vstup do bazénu. Protože chci mít možnost přijmout různé lidi na různé dny, tak vyzvedávám hromadně čipy na recepci a rozdávám je plavcům 15 min. před začátkem každého tréninku u recepce bazénu. Pokud účastník tréninku přijde později na recepci, čip ode mne již neobdrží a bude si muset platit na své vlastní náklady vlastní vstup do prostor Aquacentra Šutka. Proto prosím choďte VČAS!

Při platbě kurzu na celé měsíce mohu klientům vystavit samostatnou identifikační kartu kurzu, která je bude opravňovat k samostatnému vstupu na pronájem dráhy. Kartičku mohou obdržet plavci, kteří si předplatí celý měsíc tréninků naráz. Identifikační kartu pak předkládají na recepci bazénu a dostávají za ní na recepci čip a při odchodu si kartičku vyzvednou na recepci zpět. Pokud ale účastník tréninku nemá platnou kartičku, nebo kartičku ode mne neobdržel, vyzvedávám a předávám mu čip já. Pokud mne promešká, platí si vlastní vstupné!

Následný sraz přímo v bazénu je v době začátku tréninku buď tradičně pod kulatými plaveckými hodinami, nebo u dráhy číslo 1 poblíž plaveckých hodin. Nikdo prosím bez mého pokynu do vody dříve nepůjde!

Na základě smlouvy o pronájmu je do placené části areálu bazénu plavcům umožněn vstup nejdříve 15 minut před začátkem kurzu a jejich pobyt je omezen na 1 hod. 45 minut. Za každou další započatou minutu klient zaplatí na své vlastní náklady 1 Kč na pokladně Aquacentra Šutka.

Rezervace tréninků kurzu

Každý se může přihlásit na termíny, které mu vyhovují až do naplnění kapacity kurzu 9 plavci. Termíny musí být pro řádnou rezervaci předem uhrazeny dle pokynů na zálohové faktuře. Oproti individuální výuce u skupinové výuky neposkytuji náhradní hodiny. Jinak jsou obchodní podmínky jsou skoro totožné s individuální výukou, jen jde o trénink v malé skupince lidí. Kdybych trénink potřebovala zrušit já, opět buď za zrušený termín budu vracet peníze, nebo bude z mé strany nabídnut náhradní termín.

Pouze zaplacené termíny jsou rezervované. Nicméně tomu, kdo bude spolehlivý a bude chtít chodit opravdu pravidelně, mohu termíny blokovat průběžně s větším výhledem dopředu (prakticky pravidelně). Volné termíny s výhledem na nejbližší týdny jsou vidět v rozpise volných hodin. Na tréninky doporučuji chodit pravidelně každý týden. Nevyužité hodiny bez náhrady propadají.

Jinak plavec si bude moci kombinovat individuální výuku a skupinový trénink (tj. chodit mi na individuál i skupinku).

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.