Jitka Vachtová - tréninky plavání

Kurzy plavání

Kurzy plavání v pronajaté dráze

Nabízím „skupinové kurzy plavání“ v samostatně pronajaté dráze v úterky 7.00–8.00 h a pátky 7.00–8.00 h v bazénu Šutka. Nebojte se, zas tak hromadné nejsou, mívám tam rozumný počet plavců. Kurzy poběží do konce června 2019 pravidelně v pracovní dny. Přihlásit do kurzu se můžete kdykoli v průběhu roku, pokud ještě není naplněna kapacita kurzu. Garantuji maximální počet 8 plavců ve skupince! Kurzy plavání v pronajaté dráze jsou určeny pouze pro dospělé plavce, kteří již umí plavat. Prosím, mé kurzy v dráze nejsou určeny pro totální neplavce a poloplavce. Neplavci a poloplavci mohou využít zatím pouze mou individuální výuku! Cena je od 300 Kč/trénink, vstupné je zahrnuto v ceně.

Kurzy plavání pro plavce začátečníky i pro pokročilejší plavce

Počet plavců ve skupince

Garantuji maximální počet 8 plavců ve skupince kurzu. Skupinka je malá, takže byste si měli dobře zaplavat. S průměrnými absencemi a průměrnou obsazeností kurzu to obvykle vychází na 4 až 6 plavců v dráze. Skupinku si zajišťuji já, dle přijatých objednávek. Můžete s námi kdokoli v průběhu školního roku začít plavat a kdykoli může i skončit. Vše záleží na tom, jaké období si zaplatíte.

Aquacentrum Šutka: dráha číslo 1 dle rozpisu

Plaveme v samostatně pronajaté 50m dráze číslo 1 (krajní) Aquacentra Šutka. Komfort vlastní dráhy je skvělý. Kurz probíhá pravidelně během celého školního roku 1× týdně v pracovní dny. Během prázdnin (červenec + srpen) kurzy nejsou, začínají pak znova v září na základě podpisů nových smluv. Dráhu mám pronajatu pravidelně v úterky a pátky od 7.00 h do 8.00 h až do konce června 2019. Délka tréninku je 60 minut. Plavání mimo naši vyhrazenou dráhu je plavcům kurzu z bezpečnostních důvodů zakázáno!

Cena tréninků, vstupné v ceně pronájmu

Tréninky v kurzu vychází samozřejmě levněji než u mých individuálních tréninků, a to s ohledem na vyšší počet účastníků na tréninku. V rámci smlouvy o pronájmu mohou mít mí plavci zajištěn vstup do bazénu zdarma, pokud splní příslušné podmínky (včas si vyzvednou ode mne čip, či se prokáží identifikační kartičkou na recepci).

Plavec platí mně kurzovné za tréninky dle svého výběru. Výsledná cena kurzovného se odvíjí od vámi zvoleného a zaplaceného období. Buď si vybíráte jednotlivé tréninky, pak je cena tréninku znatelně vyšší, nebo si platíte celé období (např. kalendářní měsíc či čtvrtletí), pak je cena v přepočtu na jeden trénink nižší. Mělo by se jednat o souvislé období. Období může začínat i v aktuálním měsíci s tím, že na takto neúplné období navazuje odbobí o délce alespoň jednoho kalendářního měsíce či alespoň jednoho celého čtvrtletí (počítáno na měsíce). Díky tomu můžete začít s námi kdykoliv. Pro začátek můžete zvolit i jen jeden „zkušební trénink“, který se platí samostatně a jehož cena je nižší. Vše by měly objasnit následující příklady cenových programů.

Náhradní termíny nejsou, není ani náhradník

Náhradní termíny u kurzů v pronajaté dráze poskytovány nejsou. Cena tréninků je tak nízká, že předem počítá s určitými absencemi. Díky absencím ostatních plavců na druhou stranu nebudete obvykle plavat v plném počtu 8 plavců, ale sejde se vás pravděpodobně vždy o něco méně (cca o 1/4 až 1/3). Obvykle nevyplňuji volná místa náhradními plavci. Chci, abyste si dobře zaplavali a o něco menší počet plavců vyhovuje i mně. Možnost náhradníka (že by přišel někdo jiný místo vás) u kurzů nenabízím. Tréninky jsou psané na vás a na vaši osobu bývají vystaveny i identifikační kartičky.

Identifikační kartičky

Při platbě kurzu na celé měsíce mohu klientům vystavit samostatnou identifikační kartičku, která je bude opravňovat k samostatnému vstupu na pronájem dráhy. Kartičku mohou obdržet ode mne plavci, kteří si předplatí alespoň jeden celý měsíc tréninků naráz. Identifikační kartu pak předkládají na recepci bazénu a dostávají za ni na recepci čip. Při odchodu si kartičku vyzvednou plavci na recepci zpět. Pokud ale účastník tréninku nemá platnou kartičku, nebo kartičku ode mne neobdržel, vyzvedávám a předávám mu čip na recepci já. Předávka čipu proběhne nejpozději 15 min. před začátkem každého tréninku na lavičkách u recepce. Pokud účastník tréninku přijde na recepci později, čip ode mne již neobdrží a bude si muset platit na své vlastní náklady vlastní vstup do prostor Aquacentra Šutka. Proto prosím choďte VČAS!

Následný sraz je přímo v bazénu v době začátku tréninku buď tradičně pod kulatými plaveckými hodinami, nebo u dráhy číslo 1 poblíž plaveckých hodin. Nikdo prosím bez mého pokynu do vody dříve nepůjde!

Na základě smlouvy o pronájmu je do placené části areálu bazénu plavcům umožněn vstup nejdříve 15 minut před začátkem kurzu a jejich pobyt je omezen na 1 hod. 45 minut. Za každou další započatou minutu klient zaplatí na své vlastní náklady 1 Kč na pokladně Aquacentra Šutka. Detailní důležité info budete mít ještě ode mne uvedeno na faktuře.

Rezervace tréninků kurzu

Každý se může přihlásit na termíny či období, které mu vyhovuje, a to až do naplnění kapacity kurzu 8 plavci. Termíny musí být pro řádnou rezervaci předem uhrazeny dle pokynů na zálohové faktuře. U kurzů neposkytuji náhradní hodiny. Jinak jsou obchodní podmínky jsou skoro totožné s individuální výukou, jen jde o trénink ve více lidech a náhradník není možný. Kdybych trénink potřebovala zrušit já, opět buď za zrušený termín budu vracet peníze, nebo bude z mé strany nabídnut náhradní termín.

Pouze zaplacené termíny jsou rezervované. Nicméně tomu, kdo bude spolehlivý a bude chtít chodit opravdu pravidelně, mohu termíny blokovat průběžně s větším výhledem dopředu (prakticky pravidelně). Volné termíny s výhledem na nejbližší týdny jsou vidět v rozpise volných hodin. Na tréninky doporučuji chodit pravidelně každý týden. Nevyužité hodiny bez náhrady propadají.

Jinak plavec si může objednat individuální výuku, skupinku i kurz (tj. chodit mi na individuál, skupinku či pronájem). Počty tréninků ale nemíchám. Obchodní podmínky jsou lehce různé dle objednaného typu výuky plavání.

Úterní kurz plavání pro plavce začátečníky – zaměřeno na prsa a znak

Nabízím úterní kurz plavání pro plavce začátečníky (tj. pro méně pokročilé plavce). Kurz je zaměřen převážně na výuku prsou a znaku a jeho zdokonalení. Mohou být ale probírány též základy kraulu a motýlkovitého vlnění.

Vstupní podmínkou účasti na společných úterních kurzech v dráze je, aby plavec byl schopen uplavat souvisle alespoň 200 m bez přerušení i v hloubce jakýmkoli plaveckým způsobem. Typicky tento kurz je určen pro plavce, který nedokáže ještě uplavat 400 m za 12 minut (to je v přepočtu 1,5 minuty jeden 50m bazén či 2 km za 1 h) jakýmkoli plaveckým způsobem s dýcháním do vody, ale již umí plavat. Nicméně kurz mohou navštěvovat i pokročilejší plavci. Upozorňuji, že kurz není určen pro neplavce či poloplavce, kteří neuplavou souvisle ani 200 m. Tito neplavci a poloplavci mohou v tuto chvíli využít pouze mé nabídky individuálních tréninků.

Úterní kurz prsou a znaku, ale učíme se vše: prsa, znak i základy kraulu

Úterní tréninky jsou určeny převážně pro začínající plavce, kteří se chtějí naučit správně dýchat do vody při plavání prsou a odnaučit se styl „pani Radová“ a zároveň se v plavání zrychlit. Tento kurz je takovou přípravkou na páteční kurz kraulu. Výuka je zaměřena převážně na správné zvládnutí prsařské techniky a výuku kraulových/znakových nohou. Kurz nicméně mohou navštěvovat i pokročilí plavci, kteří by např. rádi měli tréninky v úterý i v pátek, nebo nemohou chodit v pátek. Dle aktuální plavecké úrovně účastníků výuky bude trénink přizpůsoben. I začátečník se může učit kraul. Takže pokud bude víc lidí, kteří budou chtít kraul, tak pojedeme víc kraul a znak.

Předpokládaný rozpis tréninků pro úterý 7.00–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně v úterý (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019
× 16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
4.12.2018
11.12.2018
18.12.2018
8.1.2019
15.1.2019
22.1.2019
29.1.2019
5.2.2019
12.2.2019
19.2.2019
26.2.2019
5.3.2019
12.3.2019
19.3.2019
26.3.2019
2.4.2019
9.4.2019
16.4.2019
23.4.2019
30.4.2019
7.5.2019
14.5.2019
21.5.2019
28.5.2019
4.6.2019
11.6.2019
18.6.2019
25.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
0 tréninků 3 tréninky 4 tréninky 3 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 4 tréninky 4 tréninky

Páteční kurz plavání pro pokročilejší plavce – zaměřeno na znak a kraul

Nabízím páteční kurz plavání pro pokročilejší plavce. Kurz je zaměřen převážně na výuku kraulu a znaku a jeho zdokonalení. Mohou být ale zařazeny též techniky prsou a motýlka.

Vstupní podmínkou účasti na společných pátečních kurzech v dráze je, aby plavec byl schopen uplavat souvisle alespoň 400 m za 12 minut (to je v přepočtu 1,5 minuty jeden 50m bazén či 2 km za 1 h) jakýmkoli plaveckým způsobem s dýcháním do vody a musí být zvyklý plavat s ostatními plavci v plavecké dráze. Jde o tzv. Cooperův test plavání. Potřebuji, aby skupinka byla plavecky vyrovnaná. Kdo tento limit nezvládne, ale dá alespoň 200 m, prosím přihlašte se do úterního kurzu zaměřeného pro začátečníky.

Páteční kurz kraulu a znaku, ale učíme se vše: prsa, znak, kraul i základy motýlka

Páteční tréninky jsou určeny převážně pro kondiční plavce, kteří se chtějí naučit kraul či se v něm zdokonalit. Kurzy jsou zaměřeny na kondiční plavání, výuku a zdokonalení kraulu, ale nejsou vyhraněné pouze na kraul. Obsahem náplně tréninků bývají všechny plavecké způsoby (prsa, znak, kraul, motýlek). Postupně se učíme vše (budujeme tzv. všestrannost) a vylepšujeme vše: prsa, znak, kraul i motýlka. Nejvíce je však preferován kraul v kombinaci se znakem. Ostatní plavecké způsoby nám jen podporují nebo umožňují jeho výuku. Některé plavecké techniky jsou společné, jiné jsou řešeny zcela individuálně.

Předpokládaný rozpis tréninků pro pátek 7.00–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně v pátky (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září 2018 říjen 2018 listopad 2018 prosinec 2018 leden 2019 únor 2019 březen 2019 duben 2019 květen 2019 červen 2019
7.9.2018
14.9.2018
21.9.2018
5.10.2018
12.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
2.11.2018
9.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
7.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
4.1.2019
11.1.2019
18.1.2019
25.1.2019
1.2.2019
8.2.2019
15.2.2019
22.2.2019
1.3.2019
8.3.2019
15.3.2019
22.3.2019
29.3.2019
5.4.2019
12.4.2019
26.4.2019
3.5.2019
10.5.2019
17.5.2019
24.5.2019
31.5.2019
7.6.2019
14.6.2019
21.6.2019
28.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
3 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 3 tréninky 5 tréninků 4 tréninky

Poznámka: O tom, koho vezmu či nevezmu na kurz, rozhoduji prosím já. Chci tam mít plavce, kteří jsou v pohodě, se kterými si rozumím a mají odpovídající plaveckou úroveň. Proto doporučuji nejprve individuální lekci nebo první „zkušební trénink“, pokud najdeme vhodný termín. Neplavcům a poloplavcům mohu v tuto chvíli nabídnout pouze individuální výuku, kde se jim budu moci věnovat tak, jak oni potřebují.