Jitka Vachtová - tréninky plavání

Kurzy plavání

Kurzy plavání v pronajaté dráze

Nabízím „skupinové kurzy plavání“ v samostatně pronajaté dráze v v pondělí 7.15–8.00 h, úterý 7.00–8.00 h, čtvrtek 7.15–8.00 h a pátek 7.00–8.00 h v bazénu Šutka. Nebojte se, zas tak hromadné nejsou, mívám tam rozumný počet plavců. Kurzy poběží do konce června 2019 pravidelně v pracovní dny.

Přihlásit do kurzu se můžete kdykoli v průběhu roku, pokud ještě není naplněna kapacita kurzu. Garantuji maximální počet 7 plavců ve skupince! Cena je od 200 Kč/trénink či 300 Kč/trénink, vstupné je zahrnuto v ceně. Kurzy plavání v pronajaté dráze jsou určeny pro dospělé plavce, kteří již umí plavat. Prosím, mé kurzy v dráze nejsou určeny pro totální neplavce a poloplavce. Neplavci a poloplavci mohou využít zatím pouze mou individuální výuku!

Kurzy plavání pro plavce začátečníky i pro pokročilejší plavce

V pondělí je trénink delší a máme dráhu číslo 2, proto je pondělní trénink vyhrazený pro pokročilejší plavce. V úterý, čtvrtek a pátek máme k dispozici krajní dráhu číslo 1. Pro více rekreační plavce začátečníky doporučuji čtvrtek, kdy je trénink kratší a máme zároveň krajní dráhu. V pátky mám dosti kraulařů, pátek je sportovnější. Úterý je též určeno plavcům začátečníkům, nicméně v tuto chvíli ho již doporučuji i pro pokročilejší plavce, protože trénink je delší. Při objednávce kurzu můžete také vzít ohled na aktuální obsazenost, kterou zobrazuji na stránce rezervace. Zde je konkrétní rozpis kurzů:

Pondělní, úterní, čtvrteční i páteční kurzy jsou samostatné jednotky. Někdo může chodit např. jenom v úterý, někdo jenom v pátky, někdo v úterý a v pátek apod. Kurzy probíhají pro každý den v týdnu zvlášť. Někdo může chodit 1× týdně (zaplatí si jeden kurz dle svého výběru), někdo 2× týdně (zaplatí si dva kurzy), lze chodit i 4× týdně (zaplatíte si všechny čtyři kurzy). Někdo si může termíny vybírat podle toho, kdy má volno, pak si platí samostatné termíny napříč kurzy.

Počet plavců ve skupince

Garantuji maximální počet 7 plavců ve skupince kurzu. Skupinka je malá, takže byste si měli dobře zaplavat. S průměrnými absencemi a průměrnou obsazeností kurzu to obvykle vychází na 3 až 5 plavců v dráze. Skupinku si zajišťuji já, dle přijatých objednávek. Můžete s námi kdokoli v průběhu školního roku začít plavat a kdykoli může i skončit. Vše záleží na tom, jaké období si zaplatíte.

Aquacentrum Šutka: dle rozpisu pronájmů

Plaveme v samostatně pronajaté 50m dráze číslo 1 či 2 (krajní či druhá od kraje) Aquacentra Šutka. Komfort vlastní dráhy je skvělý. Každý z kurzů (pondělní, úterní, čtvrteční a páteční) probíhá pravidelně během celého školního roku 1× týdně v pracovní dny. Dráhu mám pronajatu pravidelně v úterky a pátky od 7.00 h do 8.00 h a v pondělí a čtvrtek od 7.15 h do 8.00 h až do konce června 2019. Délka tréninku je 45 minut či 60 minut. Plavání mimo naši vyhrazenou dráhu je plavcům kurzu z bezpečnostních důvodů zakázáno!

Úterní a čtvrteční kurzy plavání pro plavce začátečníky – zaměřeno na prsa a znak

Nabízím úterní a čtvrteční kurz plavání pro plavce začátečníky (tj. pro méně pokročilé plavce). Kurz je zaměřen převážně na výuku prsou a znaku a jejich zdokonalení. Učíme se zde také kraulové/znakové nohy. Kdo chce umět kraul, ale ještě neumí kraulové a znakové nohy, tak se hlašte prosím sem, nejprve do kurzu pro začátečníky! V kurzu mohou být ale probírány též základy kraulu a motýlkovitého vlnění. Úterní i čtvrteční kurzy jsou placeny nezávisle na sobě.

Vstupní podmínkou účasti na společných úterních či čtvrtečních kurzech v dráze je, aby plavec byl schopen uplavat souvisle alespoň 200 m bez přerušení i v hloubce jakýmkoli plaveckým způsobem. Typicky tento kurz je určen pro plavce, který nedokáže ještě uplavat 400 m za 12 minut (to je v přepočtu 1,5 minuty jeden 50m bazén či 2 km za 1 h) jakýmkoli plaveckým způsobem s dýcháním do vody, ale již umí plavat. Nicméně kurz mohou navštěvovat i pokročilejší plavci. Upozorňuji, že kurz není určen pro neplavce či poloplavce, kteří neuplavou souvisle ani 200 m. Tito neplavci a poloplavci mohou v tuto chvíli využít pouze mé nabídky individuálních tréninků.

Úterní a čtvrteční kurzy prsou a znaku, ale učíme se vše: prsa, znak i základy kraulu

Úterní a čtvrteční tréninky jsou určeny převážně pro začínající plavce, kteří se chtějí naučit správně dýchat do vody při plavání prsou a odnaučit se styl „pani Radová“ a zároveň se v plavání zrychlit. Tento kurz je takovou přípravkou na pondělní či páteční kurz kraulu. Výuka je zaměřena převážně na správné zvládnutí prsařské techniky a výuku kraulových/znakových nohou. Kurz nicméně mohou navštěvovat i pokročilí plavci. Dle aktuální plavecké úrovně účastníků výuky bude trénink přizpůsoben. I začátečník se může učit kraul. Takže pokud bude víc lidí, kteří budou chtít kraul, tak pojedeme víc kraul a znak.

Předpokládaný rozpis tréninků pro úterý 7.00–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně v úterý (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září
2018
říjen
2018
listopad
2018
prosinec
2018
leden
2019
únor
2019
březen
2019
duben
2019
květen
2019
červen
2019
× 16.10.2018
23.10.2018
30.10.2018
6.11.2018
13.11.2018
20.11.2018
27.11.2018
4.12.2018
11.12.2018
18.12.2018
8.1.2019
15.1.2019
22.1.2019
29.1.2019
5.2.2019
12.2.2019
19.2.2019
26.2.2019
5.3.2019
12.3.2019
19.3.2019
26.3.2019
2.4.2019
9.4.2019
16.4.2019
23.4.2019
30.4.2019
7.5.2019
14.5.2019
21.5.2019
28.5.2019
4.6.2019
11.6.2019
18.6.2019
25.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
0 tréninků 3 tréninky 4 tréninky 3 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 4 tréninky 4 tréninky

Předpokládaný rozpis tréninků pro čtvrtek 7.15–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně ve čtvrtek (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září
2018
říjen
2018
listopad
2018
prosinec
2018
leden
2019
únor
2019
březen
2019
duben
2019
květen
2019
červen
2019
× × × × × × 7.3.2019
14.3.2019
21.3.2019
28.3.2019
4.4.2019
11.4.2019
18.4.2019
25.4.2019
2.5.2019
9.5.2019
16.5.2019
23.5.2019
30.5.2019
6.6.2019
13.6.2019
20.6.2019
27.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 4 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 4 tréninky

Pondělní a páteční kurzy plavání pro pokročilejší plavce – zaměřeno na znak a kraul

Nabízím pondělní a páteční kurz plavání pro pokročilejší plavce. Kurz je zaměřen převážně na výuku kraulu a znaku a jeho zdokonalení. Mohou být ale zařazeny též techniky prsou a motýlka. Pondělní i páteční kurzy jsou placeny nezávisle na sobě.

Vstupní podmínkou účasti na společných pondělních či pátečních kurzech v dráze je, aby plavec byl schopen uplavat souvisle alespoň 400 m za 12 minut (to je v přepočtu 1,5 minuty jeden 50m bazén či 2 km za 1 h) jakýmkoli plaveckým způsobem s dýcháním do vody a musí být zvyklý plavat s ostatními plavci v plavecké dráze. Jde o tzv. Cooperův test plavání. Dalším mým požadavkem pro účast na těchto pokročilejších kurzech je zvládnutí kraulových a znakových nohou o souvislé délce alespoň 50 m za použití plavecké desky (tj. bez použití ploutví a rukou) do 2,5 minut. Potřebuji, aby skupinka byla plavecky vyrovnaná. Kdo tento limit nezvládne či neumí kraulové/znakové nohy, ale dá alespoň 200 m, prosím přihlašte se do kurzu zaměřeného pro začátečníky!

Pondělní a páteční kurzy kraulu a znaku, ale učíme se vše: prsa, znak, kraul i základy motýlka

Pondělní a páteční tréninky jsou určeny převážně pro kondiční plavce, kteří se chtějí naučit kraul či se v něm zdokonalit. Nicméně, kdo se chce sice naučit kraul, ale ještě neumí kraulové a znakové nohy, tak patří nejprve prosím do kurzu pro začátečníky, kde se naučíme kopat nohy! Kurzy jsou zaměřeny na kondiční plavání, výuku a zdokonalení kraulu, ale nejsou vyhraněné pouze na kraul. Obsahem náplně tréninků bývají všechny plavecké způsoby (prsa, znak, kraul, motýlek). Postupně se učíme vše (budujeme tzv. všestrannost) a vylepšujeme vše: prsa, znak, kraul i motýlka. Nejvíce je však preferován kraul v kombinaci se znakem. Ostatní plavecké způsoby nám jen podporují nebo umožňují jeho výuku. Některé plavecké techniky jsou společné, jiné jsou řešeny zcela individuálně.

Předpokládaný rozpis tréninků pro pondělí 7.15–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně v pondělí (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září
2018
říjen
2018
listopad
2018
prosinec
2018
leden
2019
únor
2019
březen
2019
duben
2019
květen
2019
červen
2019
× × × × × × 4.3.2019
11.3.2019
18.3.2019
25.3.2019
1.4.2019
8.4.2019
15.4.2019
29.4.2019
6.5.2019
13.5.2019
20.5.2019
27.5.2019
3.6.2019
10.6.2019
17.6.2019
24.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 0 tréninků 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky

Předpokládaný rozpis tréninků pro pátek 7.00–8.00 h 2018/2019

Tréninky probíhají v pracovní dny pravidelně v pátky (tj. kromě státních svátků) v těchto termínech:

Rozpis termínů

září
2018
říjen
2018
listopad
2018
prosinec
2018
leden
2019
únor
2019
březen
2019
duben
2019
květen
2019
červen
2019
7.9.2018
14.9.2018
21.9.2018
5.10.2018
12.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
2.11.2018
9.11.2018
16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
7.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
4.1.2019
11.1.2019
18.1.2019
25.1.2019
1.2.2019
8.2.2019
15.2.2019
22.2.2019
1.3.2019
8.3.2019
15.3.2019
22.3.2019
29.3.2019
5.4.2019
12.4.2019
26.4.2019
3.5.2019
10.5.2019
17.5.2019
24.5.2019
31.5.2019
7.6.2019
14.6.2019
21.6.2019
28.6.2019
celkem počet tréninků v měsících
3 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 4 tréninky 4 tréninky 4 tréninky 5 tréninků 3 tréninky 5 tréninků 4 tréninky

Cena tréninků, vstupné v ceně pronájmu

Tréninky v kurzu vychází samozřejmě levněji než u mých individuálních tréninků, a to s ohledem na vyšší počet účastníků na tréninku. V rámci smlouvy o pronájmu mohou mít mí plavci zajištěn vstup do bazénu zdarma, pokud splní příslušné podmínky (včas si vyzvednou ode mne čip, či se prokáží identifikační kartičkou na recepci).

Plavec platí mně kurzovné za tréninky dle svého výběru. Výsledná cena kurzovného se odvíjí od vámi zvoleného a zaplaceného období. Buď si vybíráte jednotlivé tréninky, pak je cena tréninku znatelně vyšší, nebo si platíte celé období (např. kalendářní měsíc či čtvrtletí), pak je cena v přepočtu na jeden trénink nižší. Mělo by se jednat o souvislé období. Období může začínat i v aktuálním měsíci s tím, že na takto neúplné období navazuje období o délce alespoň jednoho kalendářního měsíce či alespoň jednoho celého čtvrtletí (počítáno na měsíce). Díky tomu můžete začít s námi kdykoliv. Na začátku si vždy volíte pouze první jeden „zkušební trénink“, který se platí samostatně a jehož cena je nižší. Vše by měly objasnit následující příklady cenových programů.

Náhradní termíny nejsou, náhradník pouze vyjímečně

Náhradní termíny u kurzů v pronajaté dráze poskytovány nejsou. Jednak náhradní termíny nemohu zaručit a navíc kalkuluji s určitými průměrnými absencemi a doporučuji, abyste s nimi kalkulovali i vy. Ani obvykle nevyplňuji na poslední chvíli volná místa náhradními plavci. Chci, abyste si dobře zaplavali a o něco menší počet plavců vyhovuje i mně. Standardně neumožňuji přesun tréninku z jednoho kurzu do jiného (např. z pátečního kurzu do pondělího kurzu apod.). Pokud se na přesunu výjimečně dohodneme, musí být oboustranně výhodný (např. pro vyvážení počtu plavců), a to vše za předpokladu, že plavec nevyužívá pro vstup identifikační kartičku, ale chodí na vlastní vstup (např. multisportku).

Cena tréninků je tak nízká, že předem počítá s určitými absencemi. Díky absencím ostatních plavců na druhou stranu nebudete obvykle plavat v plném počtu 7 plavců, ale sejde se vás pravděpodobně vždy o něco méně (cca o 1/4 až 1/3). Mým cílem je udržet počet plavců celkově v rozumném počtu kolem 3 až 5 lidí v dráze (nikoli mít za každou cenu kurz naplněný na mé garantované maximum 7 plavců v dráze). Proto absence, náhradní hodiny a přesuny tréninků neřeším a náhradní hodiny nedělám. Bylo by to i značně administrativně i časově náročné a nemám na to v tento moment ani připraven systém rezervací. Takže prosím nežádejte mne o přesuny a náhrady termínů u kurzů. Tento „luxus“ dopřávám plavcům u individuální výuky, ale u kurzů, které jsou velice levné, platí se dráha, garantuji určitý maximální počet plavců, již nikoli. Buď berte, nebo nechte být! Je to obdobné, jako když si koupíte vstupenku do divadla na určité sedadlo, a pak zůstanete doma. Je to vaše odpovědnost, zda přijdete či nikoli na domluvený termín. Je to vaše odpovědnost, jaké období si zaplatíte. Můžete si platit u mne i jednotlivé termíny, pokud je měsíc či čtvrtletí pro vás moc dlouhá doba. U jednotlivě placeného tréninku je menší pravděpodobnost, že nebudete moci přijít na trénink.

Pokud byste dlouhodobě nemohli navštěvovat zaplacený kurz, tak můžete využít, po dohodě se mnou, domluveného náhradníka. Možnost náhradníka (že by chodil někdo jiný místo vás) u kurzů nabízím pouze ve výjimečných případech (např. dlouhodobá nemoc). Náhradník je obvykle pak domluven pro celý zbytek předplaceného období. Po dohodě náhradníka je třeba mi vrátit již vystavenou identifikační kartičku. Pro krátké období (např. z důvodu nachlazení) není náhradník vhodný, protože tréninky jsou psané na vás a na vaši osobu bývají vystaveny i identifikační kartičky.

Identifikační kartičky

Při platbě kurzu na celý měsíc či čtvrtletí mohu klientům vystavit samostatnou identifikační kartičku, která je bude opravňovat k samostatnému vstupu na pronájem dráhy. Kartičku mohou obdržet ode mne plavci, kteří si předplatí alespoň jeden celý měsíc tréninků naráz. Identifikační kartu pak předkládají na recepci bazénu a dostávají za ni na recepci čip. Při odchodu si kartičku vyzvednou plavci na recepci zpět. Pokud ale účastník tréninku nemá platnou kartičku, nebo kartičku ode mne neobdržel, vyzvedávám a předávám mu čip na recepci já. Předávka čipu proběhne nejpozději 15 min. před začátkem každého tréninku na lavičkách u recepce (u pokladen). Při osobní předávce čipů obvykle dávám sraz 20 minut před tréninkem na recepci, s tím, že na mne počkáte – já se tam objevím 20 až 15 minut před tréninkem (občas mívám před kurzem trénink). Pokud účastník tréninku přijde na recepci později než 15 minut před tréninkem, čip ode mne již neobdrží a bude si muset platit na své vlastní náklady vlastní vstup do prostor Aquacentra Šutka. Proto prosím choďte VČAS!

Následný sraz je přímo v bazénu v době začátku tréninku buď tradičně pod kulatými plaveckými hodinami, nebo u dráhy číslo 1 či 2 poblíž plaveckých hodin. Nikdo prosím bez mého pokynu do vody dříve nepůjde!

Na základě smlouvy o pronájmu je do placené části areálu bazénu plavcům umožněn vstup nejdříve 15 minut před začátkem kurzu a jejich pobyt je omezen na 1 hod. 45 minut. Za každou další započatou minutu klient zaplatí na své vlastní náklady 1 Kč na pokladně Aquacentra Šutka. Detailní důležité info budete mít ještě ode mne uvedeno na faktuře.

Rezervace tréninků kurzu

Každý se může přihlásit na termíny či období, které mu vyhovuje, a to až do naplnění kapacity kurzu 7 plavci. Termíny musí být pro řádnou rezervaci předem uhrazeny dle pokynů na zálohové faktuře. U kurzů neposkytuji náhradní hodiny. Jinak jsou obchodní podmínky jsou skoro totožné s individuální výukou, jen jde o trénink ve více lidech a náhradník není obvykle možný (až na výjimečné případy po dohodě). Kdybych trénink potřebovala zrušit já, opět buď za zrušený termín budu vracet peníze, nebo bude z mé strany nabídnut náhradní termín.

Pouze zaplacené termíny jsou rezervované. Žádné termíny dopředu nedržím. Volné termíny s výhledem na nejbližší týdny jsou vidět v rozpise volných hodin. Na tréninky doporučuji chodit pravidelně každý týden. Nevyužité hodiny bez náhrady propadají.

Plavec si může objednat individuální výuku, skupinku i kurz (tj. chodit mi na individuál, skupinku či pronájem). Počty tréninků ale nemíchám, ani dny nemíchám. Pondělní kurz beru zvlášť, úterní kurz beru zvlášť, čtvrteční kurz beru zvlášť a páteční kurz beru zvlášť. Ale můžete si objednat víc kurzů (např. chodit v úterý a čtvrtek apod.). Obchodní podmínky jsou lehce různé dle objednaného typu výuky plavání.

Poznámka: O tom, koho vezmu či nevezmu na kurz, rozhoduji prosím já. Chci tam mít plavce, kteří jsou v pohodě, se kterými si rozumím a mají odpovídající plaveckou úroveň. Proto doporučuji nejprve individuální lekci nebo první samostatnou lekci na kurzu. Neplavcům a poloplavcům mohu v tuto chvíli nabídnout pouze individuální výuku, kde se jim budu moci věnovat tak, jak oni potřebují.