Jitka Vachtová - tréninky plavání

Individuální výuka plavání

Individuální výuka plavání

Individuální tréninky vedu převážně v úterý a ve čtvrtek dopoledne od 6.15 do 10.00 h, blíže viz rozvrh plavání. Typická délka tréninku je 45 min. Ranní individuální trénink v čase 6.15–6.45 h (příp. 6.10–6.40 h) trvá pouze 30 minut. Individuální tréninky probíhají prakticky pouze v bazénu Šutka. Plavete mezi veřejností (v drahách či na volném prostoru) a věnuji se pouze vám (tj. na tréninku jste jen vy a já). Setkáváme se u 50m bazénu pod velkými kulatými plaveckými hodinami v době začátku tréninku. Obecné informace jsou uvedeny na stránce o trénincích plavání. Cena je od 800 Kč/trénink do 1600 Kč/trénink na Šutce. Vstupné si platíte zvlášť sami. Individuální výuka je určena jak pro plavce, tak i pro poloplavce či neplavce.

Tréninky jsou zcela individuální a následující rozpis na jednotlivé plavecké způsoby (prsa, znak, kraul, motýlek) pouze ukazuje, jak bývá rozvržena výuka v závislosti na pokročilosti plavce. Jde o určitý doporučený metodický postup, kterého se zhruba držím při trénincích plavání. Rozpis počtu plaveckých lekcí je nezávazný a je pouze orientační pro vaši hrubou představu. Tréninky jsou vedeny zcela individuálním tempem. Obvykle se setkávám i u plavců s tím, že jim chybí základní plavecké dovednosti (a to i prsařům a kraulařům), a tak je průběžně doháníme.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-prsa-2-600x400.jpg

Základní rozpis pro individuální tréninky

Zde je má základní nabídka výuky. Rozpis individuální výuky je pouze orientační. Obvykle kombinuji různé plavecké způsoby a techniky dohromady, podle toho, co plavec již umí a co potřebuje. U pokročilejších plavců počítám více s individuálním obsahem lekcí. Následující body odpovídají zhruba metodickému postupu výuky plavání, pokud jsou prsa prvním plaveckým způsobem, který se učíte.

  1. základní plavecké dovedností (pro neplavce a poloplavce),
  2. individuální výuka prsou (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  3. individuální výuka znaku (pro plavce),
  4. individuální výuka kraulu (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  5. individuální výuka motýlka (pro plavce).

Nabídku rozpisu výuky zde vidíte zvlášť pouze z důvodu, abyste si mohli udělat základní představu, jaký lze zhruba očekávat výsledek a pokrok za určitý počet odučených individuálních hodin. Měli byste tak získat základní představu o tom, co byste se měli naučit a jaký obvyklý čas na to bude třeba. Rozdíly mezi plavci jsou však natolik veliké, že neručím žádným způsobem za to, že po absolvování doporučeného počtu hodin budete umět to či ono. Každý má jiné předpoklady a jinou úroveň vstupních plaveckých dovedností. Někdo je méně šikovný, někomu to plave skoro samo… Pokud nejsou splněny vstupní předpoklady pro výuku, počítejte s vyšším počtem hodin, resp. s absolvováním výuky, na které chybějící předpoklady doplníme.

V nabídce rozpisu výuky jsou uvedeny pouze nejtypičtější varianty, které se mi v praxi vyskytují. Tím, že nejde o hromadné kurzy, ale o individuální výuku, tak lze postupovat individuálně a podle tempa a plavecké úrovně účastníka výuky. Čím více jsou plavci pokročilí, tím více mohou mít nabídku šitou na míru. U méně pokročilých plavců je zapotřebí, aby celkově zvládli určitý standard. Měli by výhledově umět prsa, kraul i znak a případně základy motýlkovitého vlnění. Důraz je obecně v didaktice plavání dáván na všestrannost, nikoli na výuku pouze jednoho plaveckého způsobu. Čím víc toho celkově umíte, tím více se můžete následně zlepšit v konkrétním plaveckém způsobu.

Jedna plavecká dovednost otvírá dveře druhé plavecké dovednosti. A bez základních plaveckých dovedností neuděláte nic. Jedním plaveckým způsobem relaxujete od druhého. Ačkoli zde nabízím výuku např. kraulu, tak součástí výuky obvykle bývá i oprava hrubých chyb v plaveckém způsobu prsa a probrání základů znaku. Myslete na to, že málokterý začátečník kraulu je schopen plavat kraulem či technikami kraulu po celou lekci. Nepovažuji to ani za vhodné. Záleží hlavně na Vás, jak budete šikovní a kolik se toho stihne probrat.

Hlavním kritériem posouzení plavecké úrovně plavce, poloplavce či neplavce je pro mne zvládnutí dýchání do vody při plavání a uplavaná vzdálenost v metrech v kuse (tj. bez odpočinku, u kraje bazénu nečekám, ihned se odrážím a plavu dál). Čím lepší je vstupní úroveň plavce, tím výuka může probíhat rychleji a efektivněji. Pokud je vstupní úroveň špatná, tak ji vylepšíme. Zabere to však nějaký čas… Nicméně všechno je relativní. Naprostí začátečníci neplavci někdy plavou nový plavecký způsob podstatně lépe, než plavci. Mají obvykle lepší techniku, ale uplavou kratší vzdálenost. Hlavní je nespěchat, být uvolněný a nehnat se za rychlostí ani malým počtem hodin. Dopřejte si čas a nebuďte sami na sebe příliš přísní.

Tréninky se platí předem formou předplatného na konkrétní termíny, které si spolu domluvíme. Pro první trénink se doporučuji domluvit na samostatném tréninku a následně, pokud se vám trénink bude líbit, tak si zaplatit sadu alespoň čtyř lekcí. Můžete si platit i jednotlivé tréninky v menším počtu, ale cena bývá pak o malinko vyšší. Pokud budete spolehliví, mohu s vámi počítat i dopředu na pravidelné termíny (typicky 1× týdně), které se budou průběžně hradit. Neuhrazené termíny ale můžete zrušit vy i já. Nicméně pokud mi tréninky budete rušit příliš často, tak s vámi pak nebudu dále počítat. Obecně se mi osvědčilo a doporučuji plavcům platit v sadě alespoň po čtyřech lekcích. Závazné jsou pro Vás i pro mne domluvené a zaplacené termíny (tj. např. ony čtyři termíny), blíže viz obchodní podminky. Kdo chce chodit pravidelně, mohu s ním pak počítat dál formou pravidelných dlouhodobých a „nikdy nekončících“ tréninků.

Ráda bych, abyste plavání pojali jako svou pravidelnou tělesnou aktivitu. Tréninky vnímám jako zdokonalovací individuální tréninky. Vždy podřizuji výuku plavecké úrovni a ve výuce pokračuji určitým standardním a vhodným tempem. Takže nabídka individuálních výuky je zde hlavně pro vaši představu o očekávaném průběhu plavání. Pokud vám to půjde rychleji, půjdeme rychleji. Pokud budete méně šikovní, tak zvolíme volnější tempo výuky.

Partnerský trénink

Pokud chcete chodit plavat se svým kamarádem či kamarádkou, manželem či manželkou, můžete vytvořit partnerskou skupinku. Partnerské tréninky nabízím jako rozšíření individuální výuky o dalšího člena ve vámi vytvořené skupince. Podmínkou je, aby účastníkům tréninku bylo alespoň 18 let. Partnerskou skupinku můžete vytvořit v maximálním počtu 3 plavců/neplavců. Příbuzenský vztah není nutností.

Jde v tomto případě o individuální výuku s dalším účastníkem na tréninku. Výuku platí jeden z vás, kterého prohlásíte za vedoucího skupinky a se kterým se domlouvám a organizuji tréninky. Povoluji maximálně tři účastníky tréninku ve skupince. Pokud si budete vytvářet vlastní skupinku, tak je nutné, abyste měli zhruba stejnou úroveň plaveckých dovedností, aby jeden příliš nezdržoval druhého při plavání a abychom mohli dělat společné techniky.

Cena partnerského tréninku

Skupinka se platí dohromady na jeden účet, beru Vás pak jako jeden celek. Výsledná cena se spočítá jako cena za individuální výuku + cena za každého dalšího jednotlivce.

Příklad: Jste rekreační plavci a chcete plavat dopoledne v I. cenovém pásmu (tj. např. v úterý od 8.15 h do 9.00 h) ve skupince 3 plavců. Cena tréninku v dopoledních hodinách úterý na Šutce pak pro Vás bude 800 + 2 * 200 = 1200 Kč pro tři plavce dohromady. V přepočtu pak trénink vyjde každého jednotlivce na 1200 / 3 = 400 Kč za trénink, plus si platíte každý vlastní vstup do bazénu. Plavecká úroveň skupinky bývá určena podle nejslabšího plavce ze skupinky a měla by být podobná u všech plavců. Počet účastníků (včetně jejich jmen) musí být znám a zaplacen předem.

Poznámka: Kdo nemůže chodit dopoledne v rozmezí časů od 6.15 do 10.00 h do bazénu Šutka, nechť kontaktuje prosím raději jiného trenéra. Odpolední ani večerní tréninky ani víkendové tréninky standardně nenabízím, nevyhovují mi, v bazénu je příliš mnoho plavců a potřebuji také čas na jinou práci, osobní volno, mé vlastní tréninky, odpočinek a regeneraci. Už teď mne začíná znatelně bolet od chůze na trénincích koleno. Potřebuji, aby mi nějakou dobu ještě vydrželo… Když nebudu fungovat já, nebudou ani tréninky :-(. Ráda se Vám budu věnovat, ale není v mých lidských silách ani v mých časových možnostech chodit dvakrát nebo třikrát denně do bazénu s těžkým báglem dle individuálních požadavků plavců (dopoledne, odpoledne i večer a ještě o víkendech) nebo mít více než tři tréninky v jeden den, nebo do některých bazénů extra dojíždět. Z tohoto důvodu je výuka v jiné dny či časy nebo v jiných bazénech, než v bazénu Šutka , znatelně dražší či výrazně zdražena o příplatky nebo vůbec není nabízena. Když si za to připlatíte, tak OK. Kdybych ale měla všem vyhovět, tak padnu do úmoru a roztrhali byste mě jak vlci :). Nebo bych musela výrazně zdražit. Trochu se tady musíte i vy přizpůsobit mně. Já se vám přizpůsobuji tím, že nabízím hodně ranní výuku ještě před vaší prací – věřte, že taky bych si ráda přispala. Važte si mého času, ale nechtějte toho po mně příliš víc, to bych musela založit plaveckou školu. Možná na to dojde, ale zatím ji nemám. Jsem velice ráda za zájem o plavání, ale všeho moc škodí. Není tady moc prostor na nějaké „vymýšlení“ si individuálních požadavků a přístupů. Buďte rádi, že vůbec najdeme nějaký společný termín na Šutce. Děkuji za pochopení.