Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Individuální výuka plavání

Individuální kurzy plavání

Kurzy jsou individuální a následující rozpis pouze ukazuje, jakým způsobem bývá rozvržena výuka v závislosti na pokročilosti plavce. Pokud účastník kurzu nesplňuje plavecké předpoklady, výuka bude vedena individuálním tempem s předpokládaným vyšším počtem hodin, nebo si účastník výuky doplní své plavecké dovednosti nejprve jiným plaveckým kurzem. Naopak ten, kdo bude šikovný, může skončit kurz dříve. Kurzy se platí průběžně v sérii čtyř plaveckých lekcí nebo po jednotlivých lekcích podobně jako klasické tréninky.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-prsa-2-600x400.jpg

Základní přehled kurzů

Zde je má základní nabídka kurzů (výuky). Rozpis kurzů je orientační. U pokročilejších plavců počítám více s individuálním obsahem lekcí. Následující body odpovídají i pořadí, ve kterém byste se měli učit plavat, pokud jsou prsa prvním plaveckým způsobem.

  1. kurzy základních plaveckých dovedností (pro neplavce a poloplavce),
  2. kurzy prsou (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  3. kurzy znaku (pro plavce),
  4. kurzy kraulu (pro neplavce, poloplavce a plavce),
  5. kurzy motýlka (pro plavce).

V nabídce kurzů jsou uvedeny pouze nejtypičtější varianty, které se mi v praxi vyskytují. Tím, že nejde o hromadné kurzy, ale o individuální výuku, tak lze postupovat značně individuálně a podle tempa účastníka výuky. Čím více jsou plavci pokročilí, tím více mohou mít nabídku šitou na míru. U méně pokročilých plavců je zapotřebí, aby celkově zvládli určitý standard. Měli by výhledově umět prsa, kraul i znak a základy motýlkovitého vlnění. Důraz je obecně v didaktice plavání dáván na všestrannost, nikoli na výuku pouze jednoho plaveckého způsobu. Čím víc toho celkově umíte, tím více se můžete následně zlepšit v konkrétním plaveckém způsobu.

Jedna plavecká dovednost otvírá dveře druhé plavecké dovednosti. A bez základních plaveckých dovedností neuděláte nic. Jedním plaveckým způsobem relaxujete od druhého. Ačkoli zde nabízím kurzy např. kraulu, tak součástí kurzů obvykle bývá i oprava hrubých chyb v plaveckém způsobu prsa a probrání základů znaku. Myslete na to, že málokterý začátečník kraulu je schopen plavat kraulem či technikami kraulu po celou lekci. Nepovažuji to ani za vhodné. Záleží hlavně na Vás, jak budete šikovní a kolik se toho stihne probrat.

Hlavním kritériem posouzení plavecké úrovně plavce, poloplavce či neplavce je pro mne zvládnutí dýchání do vody při plavání a uplavaná vzdálenost v metrech v kuse (tj. bez odpočinku, u kraje bazénu nečekám, ihned se odrážím a plavu dál). Čím lepší je vstupní úroveň plavce, tím výuka může probíhat rychleji a efektivněji. Pokud je vstupní úroveň špatná, tak ji vylepšíme. Zabere to však nějaký čas… Nicméně všechno je relativní. Naprostí začátečníci neplavci někdy plavou nový plavecký způsob podstatně lépe, než plavci. Mají obvykle lepší techniku, ale uplavou kratší vzdálenost. Hlavní je nespěchat, být uvolněný a nehnat se za rychlostí ani malým počtem hodin. Dopřejte si čas a nebuďte sami na sebe příliš přísní.

Platba kurzů probíhá úplně stejně jako u běžných tréninků. Nepožaduji úhrahu celého kurzu naráz. Stačí mi průběžně placené plavecké lekce. Doporučuji platit v sadě po čtyřech lekcích. Jen počítejte s tím, že plateb bude více a kurz se bude platit postupně. Kdykoli v průběhu kurzu můžete s výukou skončit. Závazné jsou pro Vás i pro mne domluvené a zaplacené termíny (tj. např. ony čtyři termíny), blíže viz obchodní podminky. Pokud určitý počet hodin nebude dostačující, můžeme spolu pokračovat dále nad rámec plánovaných hodin. Pokračovat můžete i v případě spokojenosti s mou výukou, a to např. formou pravidelných dlouhodobých a „nikdy nekončících“ tréninků.

Ráda bych, abyste plavání obecně pojali nikoli jako kurz, který jednoho dne skončí, ale jako svou pravidelnou tělesnou aktivitu. Rozdíl mezi kurzem a plaveckou výukou je u mne prakticky minimální. Tréninky vnímám pak jako zdokonalovací kurzy. Vždy podřizuji výuku plavecké úrovni a ve výuce pokračuji určitým standardním a vhodným tempem. Takže nabídka kurzů je zde hlavně pro vaši představu o očekávaném průběhu plavání. Pokud vám to půjde rychleji, půjdeme rychleji. Pokud budete méně šikovní, tak zvolíme volnější tempo výuky.