Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Ceník plavání

Ceník tréninků a výuky plavání od 11. 11. 2017

Standardní délka jedné výukové lekce je závislá na plavecké úrovni účastníka tréninku. Pro středně pokročilé plavce, kteří uplavou alespoň 200 m v kuse ji mám stanovenu na 45 minut. Uvedenou dobu počítám jako souvislý časový úsek, který máte zaplacený a uvedený na faktuře či je jiným způsobem domluvený. Během této doby může proběhnout úvod do lekce plavání, konzultace, probrání teorie na suchu a v neposlední řadě samotný pobyt a plavání v bazénu, při kterém vás kontroluji. Na váš případný pozdní příchod do bazénu není bohužel brán ohled, je třeba vždy končit včas. Znáte to: „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.“

V určitém časovém pásmu na Šutce nabízím nejlevnější tréninky:

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-2.png
  • skupinové tréninky plavání od 500 Kč/trénink v pronajaté dráze,
  • individuální tréninky plavání od 700 Kč/trénink bez pronajaté dráhy,
  • vaši skupinovou výuku v ceně pro každého dalšího jednotlivce od 200 Kč/trénink (tj. platíte cenu individuální výuky např. 700 Kč/trénink + cenu za každého dalšího 200 Kč/osobu),

Ceník tréninků v Aquacentru Šutka

U předplatného (předplatit si lze jednu či více lekcí) by peníze měly být připsány na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí, tj. doporučuji platit s předstihem alespoň čtyř pracovních dnů. (Banka má 24 h na převod v rámci pracovních dnů. Večerní platba může být zpracována až další den a o víkendu banka peníze neposílá. Pokud peníze složíte na můj účet přímo v pobočce mé banky, tak mám peníze na účtu okamžitě.) Proto si prosím vybírejte takový termín, aby se platba stihla provést včas. Včasná platba je nutnou podmínkou konání plaveckého tréninku. Proto prosím objednávejte tréninky s předstihem nejlépe alespoň jeden týden dopředu, protože i vystavení faktury a domluva termínů nějakou dobu trvá. Preferuji pravidelně domluvené termíny placené v sérii po 4 lekcích.

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně dvou termínů ze čtyř (z jednoho dokladu) na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá (viz podmínky výuky)! Náhradník je po dohodě možný. Náhradník musí být domluven s předstihem před začátkem lekce.

Aquacentrum Šutka – skupinové tréninky

K dispozici máme vlastní 50m dráhu. Vaše vstupné do bazénu u skupinové výuky (kurzu) je již zahrnuto v ceně tréninku. Já Vám předám čip před tréninkem, nebo ode mne dostanete identifikační kartu pro vstup do bazénu. Pokud máte nějakou vlastní kartu (např. MultiSport), může ji použít pro vstup do bazénu, nicméně toto nemá žádný vliv na cenu tréninku. Můžete jít i nezávisle na vlastní čip, který si sami zaplatíte.

Cenové pásmo Časové rozmezí Cena skupinové výuky (max. 6 plavců – skupinku si zajišťuji já dle objednávek)

předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř tréninků placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

 III.
×

PO 20.00–21.00

PÁ 7.00–8.00

500 Kč/trénink pro jednotlivce v pronajaté 50m dráze (vstup v ceně)

600 Kč/trénink pro jednotlivce v pronajaté 50m dráze (vstup v ceně)

Aquacentrum Šutka – individuální tréninky

Vstupné do bazénu u individuálního tréninku si platíme každý samostatně ze svých peněz (já i Vy). Vaše vstupné do bazénu není zahrnuto v ceně plaveckého tréninku. Doporučuji koupit permanentku.

Cenové pásmo Časové rozmezí Cena individuální výuky

předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř tréninků placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

 I.
×

PO, ST, ČT 9.00–10.00

700 Kč/trénink

900 Kč/trénink

 II.
×

PO, ST, ČT 8.00–9.00;

800 Kč/trénink

1000 Kč/trénink

 III.
×

PO, ST, ČT 7.00–8.00

900 Kč/trénink

1100 Kč/trénink

 IV.
×

PO, ST, ČT 6.15–6.45

1000 Kč/trénink

1200 Kč/trénink

 V.
×

jiné dny či časy než zde uvedené (dle vzájemné dohody kromě víkendů)

1300 Kč/trénink

1300 Kč/trénink

Příplatky pro individuální výuku

Příplatky Cena

každý další účastník ze skupinky, kterou si vytvoříte (max. 3 účastníci celkem)

200 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

prodloužení lekce na žádost klienta nad standardní dobu plavecké lekce

200 Kč/15 min.

Pokud výuka časově zasahuje do různých cenových pásem, použije se to cenové pásmo, které z hlediska času převažuje (tj. je dominantní). Pokud je to půl na půl, cena se rozpočítá (zprůměruje).

Bazén má celoroční provoz a je pro veřejnost otevřen vždy v rámci otevírací doby. Výuku zde lze naplánovat i pravidelně. V jiných dnech či časech než jsou uvedeny v ceníku je výuka možná vyjímečně, a to po vzájemné dohodě za individuálně stanovené ceny.

Váš skupinový trénink

Pokud chcete chodit se svým kamarádem či kamarádkou, můžete vytvořit skupinku. Skupinka se platí dohromady na jeden účet, beru Vás pak jako jeden celek. Výsledná cena se spočítá jako cena za individuální výuku + cena za každého dalšího jednotlivce. Příklad: Jste rekreační plavci a chcete plavat dopoledne v I. cenovém pásmu ve skupince 3 plavců. Cena tréninku v dopoledních hodinách PO, ST, ČT na Šutce pak pro Vás bude 700 + 2 * 200 = 1100 Kč pro tři plavce dohromady. V přepočtu pak trénink vyjde každého jednotlivce na 1100 / 3 = 367 Kč za trénink, plus si platíte každý vlastní vstup do bazénu. Plavecká úroveň skupinky je určena podle nejslabšího plavce ze skupinky a měla by být podobná u všech plavců. Počet účastníků (včetně jejich jmen) musí být znám a zaplacen předem.

Můžete si zaplatit sadu lekcí či jednotlivé plavecké lekce. Výuka se platí standardně převodem na bankovní účet. Podklady k platbě zasílám formou zálohové (proforma) faktury po dohodě konkrétních tréninků. Blíže je vše popsáno na stránce věnované platebním podmínkám. Doporučuji objednání a zaplacení alespoň čtyř lekcí s tím, že výhledově raději počítejte se sérií nejméně 20 lekcí, aby výuka měla smysl. Nejlepší je pravidelný kontinuální trénink alespoň 1× týdně.

Délka plavecké lekce dle úrovně plavce

Cena výuky či tréninku plavání je pro všechny plavce či neplavce stejná. Pouze omezuji dobu plavecké lekce dle plavecké úrovně účastníka výuky. Délka pobytu ve vodě je volena s ohledem na případné prochladnutí těla ve vodě a s ohledem na plaveckou kondici účastníka výuky a plaveckou úroveň. Teplota vody v bazénech je koncipována na kontinuální pohyb ve vodě, jehož obvykle neplavci a poloplavci nejsou schopni. Zpočátku je více výkladu a pohybu je méně, proto kratší lekce. Zároveň tímto chci motivovat plavce, aby na sobě zamakali a mohli mít pak delší tréninky za stejnou cenu. Po dohodě se lze domluvit i na delší době plavecké lekce. Obvyklá doba prodloužení bývá 15 min.

Plavecká úroveň Charakteristika plavecké úrovně
(minimální mnou požadovaná plavecká úroveň)
Maximální délka plavecké lekce

lepší plavec

Lepší plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 1100 m kraulem do 30 min., umí plavat všemi plaveckými způsoby (prsa – min. 1100 m, kraul – min. 1100 m, znak – min. 500 m, motýlek – min. 25 m) a umí skákat ze startovního bloku. Někdy používám zjednodušené kritérium Cooperova testu 12ti minutového plavání, podle kterého plavec přijatelné úrovně zdatnosti obvykle zvládne uplavat libovolným způsobem alespoň 400 m.

60 minut

plavec

Plavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 200 m libovolným způsobem a zvládne pád do hluboké vody. 200 m by měl být souvislý úsek bez jakéhokoli odpočinku, plavaný bez zjevných známek vyčerpání.

45 minut

poloplavec

Poloplavec uplave bezproblémů souvisle alespoň 10 m, ale méně než 200 m. Typicky poloplavec uplave např. 25 či 50 m a následně musí odpočívat.

30 minut

neplavec

Neplavec uplave souvisle méně než 10 m nebo neplave vůbec. Výuka probíhá v relaxačním bazénu nebo ve velkém plaveckém bazénu.

30 minut

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.