Jitka Vachtová - individuální kurzy plavání

Ceník plavání

Ceník tréninků a výuky plavání od 19. 6. 2018

Standardní délka jedné výukové lekce je 45 minut u individuálního tréninku a skupinového tréninku, 60 minut u kurzu v pronajaté dráze. Uvedenou dobu počítám jako souvislý časový úsek, který máte zaplacený a uvedený na faktuře či je jiným způsobem domluvený. Během této doby může proběhnout úvod do lekce plavání, konzultace, probrání teorie na suchu a v neposlední řadě samotný pobyt a plavání v bazénu, při kterém vás kontroluji. Na váš případný pozdní příchod do bazénu není bohužel brán ohled, je třeba vždy končit včas. Znáte to: „Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.“

V určitém časovém pásmu na Šutce nabízím nejlevnější tréninky:

jitka-vachtova-plavani-sutka-2015-06-18-2.png

Ceník tréninků v Aquacentru Šutka

U předplatného (předplatit si lze jednu či více lekcí) by peníze měly být připsány na můj účet nejméně 24 h před plaveckou lekcí, tj. doporučuji platit s předstihem alespoň čtyř pracovních dnů. (Banka má 24 h na převod v rámci pracovních dnů. Večerní platba může být zpracována až další den a o víkendu banka peníze neposílá. Pokud peníze složíte na můj účet přímo v pobočce mé banky, tak mám peníze na účtu okamžitě.) Proto si prosím vybírejte takový termín, aby se platba stihla provést včas. Včasná platba je nutnou podmínkou konání plaveckého tréninku. Proto prosím objednávejte tréninky s předstihem nejlépe alespoň jeden týden dopředu, protože i vystavení faktury a domluva termínů nějakou dobu trvá. Preferuji pravidelně domluvené termíny placené v sérii po 4 lekcích.

Aquacentrum Šutkakurzy v pronajaté dráze

K dispozici máme vlastní 50m dráhu. Vaše vstupné do bazénu u skupinové výuky (kurzu) je již zahrnuto v ceně tréninku. Já Vám předám čip před tréninkem, nebo ode mne dostanete identifikační kartu pro vstup do bazénu. Pokud máte nějakou vlastní kartu (např. MultiSport), může ji použít pro vstup do bazénu, nicméně toto nemá žádný vliv na cenu tréninku. Můžete jít i nezávisle na vlastní čip, který si sami zaplatíte.

Cenové pásmo Časové rozmezí (trénink o délce 60 minut) Cena skupinové výuky (max. 8 plavců – skupinku si zajišťuji já dle objednávek)

„Čtvrtletní předplatné“

předplatné prvního tréninku nebo předplatné alespoň třech celých měsíců placených naráz (příp. zbytku kurzu do konce června), pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii (platí se všechny termíny bez ohledu na absence plavce, a to podle počtu všech tréninků v měsících)

„Měsíční předplatné“

předplatné alespoň celého jednoho měsíce placeného naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii (platí se všechny termíny bez ohledu na absence plavce, a to podle počtu všech tréninků v měsíci)

„Jednodenní předplatné“

předplatné jednotlivých tréninků nebo série tréninků placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii (takto je možno objednat pouze jednotlivé termíny z aktuálního a následujícího měsíce)

Poznámka. První trénink lze mít za cenu pro čtvrtletní předplatné.

 I.
×

PÁ 7.00–8.00 h

od 1. září 2018 do 30. června 2019

Nové objednávky jsou přijímány na září 2018 a dál…

250 Kč/trénink pro jednotlivce v pronajaté 50m dráze (vstup v ceně)

350 Kč/trénink pro jednotlivce v pronajaté 50m dráze (vstup v ceně)

450 Kč/trénink pro jednotlivce v pronajaté 50m dráze (vstup v ceně)

Podmínky výuky: Náhradní termíny u kurzů v pronajaté dráze z důvodu neúčasti plavce/neplavce na tréninku poskytovány nejsou, v případě neúčasti plavce/neplavce na tréninku termín bez náhrady propadá. Náhradník u kurzů v pronajaté dráze obvykle není možný (viz podmínky výuky)! U měsíčního (resp. čtvrtletního) předplatného se platí opravdu celý kalendářní měsíc (resp. kalendářní čtvrtletí) obdobně jako u MHD lítačky (obrazně řečeno: buď si koupíte jednorázové lístky, nebo měsíční, či čtvrtletní lítačku – nic mezi tím).

Detailní rozpis termínů včetně celkové ceny kurzovného najdete v informacích ke kurzům.

Aquacentrum Šutkaskupinové tréninky

Vstupné do bazénu u individuálního tréninku si platíme každý samostatně ze svých peněz (já i Vy). Vaše vstupné do bazénu není zahrnuto v ceně plaveckého tréninku. Doporučuji koupit permanentku. Pronajatou dráhu nemáme, plaveme mezi veřejností.

Cenové pásmo Časové rozmezí (trénink o délce 45 minut) Cena skupinové výuky (max. 3 plavci – skupinku si zajišťuji já dle objednávek)

„Měsíční předplatné“

předplatné prvního tréninku nebo předplatné alespoň celého jednoho měsíce placeného naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii (platí se všechny termíny bez ohledu na absence plavce, a to podle počtu tréninků v měsíci)

„Jednodenní předplatné“

předplatné jednotlivých tréninků nebo série tréninků placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii (takto je možno objednat pouze jednotlivé termíny z aktuálního měsíce)

Poznámka. První trénink lze mít za cenu pro měsíční předplatné.

 I.
×

ÚT 7.00–7.45 h
kontinuálně 1× týdně

400 Kč/trénink pro jednotlivce

500 Kč/trénink pro jednotlivce

 I.
×

PÁ 7.00–7.45 h
do konce srpna 2018

400 Kč/trénink pro jednotlivce

500 Kč/trénink pro jednotlivce

Podmínky výuky: Náhradní termíny u skupinových tréninků z důvodu neúčasti plavce/neplavce na tréninku poskytovány nejsou, v případě neúčasti plavce/neplavce na tréninku termín bez náhrady propadá. Náhradník u skupinových tréninků obvykle není možný (viz podmínky výuky)! U měsíčního předplatného se platí opravdu celý kalendářní měsíc obdobně jako u MHD lítačky (obrazně řečeno: buď si koupíte jednorázové lístky, nebo měsíční lítačku – nic mezi tím).

Aquacentrum Šutkaindividuální tréninky

Vstupné do bazénu u individuálního tréninku si platíme každý samostatně ze svých peněz (já i Vy). Vaše vstupné do bazénu není zahrnuto v ceně plaveckého tréninku. Doporučuji koupit permanentku. Tréninky vedu převážně pouze dopoledne – není v mých lidských silách chodit dvakrát denně do bazénu a večer je v bazénu příliš mnoho plavců.

Cenové pásmo Časové rozmezí (trénink o délce 45 minut) Cena individuální výuky

předplatné prvního tréninku nebo série alespoň čtyř tréninků placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

předplatné jedné až tří lekcí placených naráz, pokud je platba připsána včas na můj účet nejméně 24 h před prvním z tréninků v sérii

 I.
×

PO, ST 9.00–9.45 h (tj. 45 min.)

700 Kč/trénink

800 Kč/trénink

 II.
×

PO, ST 8.00–8.45 h (tj. 45 min.)

800 Kč/trénink

900 Kč/trénink

 III.
×

PO, ST 7.00–7.45 h (tj. 45 min.)

900 Kč/trénink

1000 Kč/trénink

 IV.
×

ÚT, ČT dopoledne (tj. 45 min.)
v časech takto označených v rozvrhu

1100 Kč/trénink

1200 Kč/trénink

 V.
×

dopolední výuka v jiných časech, než ve výše uvedených (dle vzájemné dohody) v časech takto označených oranžovým políčkem v rozvrhu

1300 Kč/trénink

1300 Kč/trénink

 VI.

odpolední nebo večerní výuka v pracovních dnech nebo dopolední časy v pracovních dnech mimo rozvrh, tréninky plavání v tuto dobu nabízím zcela ojediněle a vyjímečně dle vzájemné dohody (pozn. tréninky o víkendech nenabízím vůbec)

1500 Kč/trénink

1500 Kč/trénink

Podmínky výuky: Po dohodě je možný přesun domluveného termínu na dřívější termín či domluvení přesunu maximálně dvou termínů ze čtyř (z jednoho dokladu) na pozdější datum. V případě neúčasti vyššího rozsahu termín již bez náhrady propadá (viz podmínky výuky)! Náhradník je po dohodě možný. Náhradník musí být domluven s předstihem před začátkem lekce.

Příplatky pro individuální výuku

Příplatky Cena

každý další účastník ze skupinky, kterou si vytvoříte (max. 3 účastníci celkem)

200 Kč/za každého dalšího účastníka na lekci

prodloužení lekce na žádost klienta nad standardní dobu plavecké lekce

300 Kč/15 min.

zdražení lekce oproti mé ceně platné pro bazén Šutka z důvodu volby jiného veřejného pražského bazénu než Šutka. Konkrétně bazén: Sportcentrum YMCA, Lázně AXA, areál Hloubětín, plavecký stadion Podolí, Výstaviště Praha, Hotel Olšanka, Sokol Vinohrady (obvykle možno vyjímečně a pouze večer)

900 Kč/trénink

zdražení lekce oproti mé ceně platné pro bazén Šutka z důvodu volby jiného veřejného pražského bazénu než Šutka a výše uvedených bazénů v předchozím řádku – bazén musí být dostupný pomocí MHD v tarifním pásmu Prahy P (obvykle možno vyjímečně a pouze večer)

1500 Kč/trénink

Bazén má celoroční provoz a je pro veřejnost otevřen vždy v rámci otevírací doby. Výuku zde lze naplánovat i pravidelně. V jiných dnech či časech než jsou uvedeny v ceníku je výuka možná vyjímečně, a to po vzájemné dohodě za individuálně stanovené ceny.

Můžete si zaplatit sadu lekcí či jednotlivé plavecké lekce. Výuka se platí standardně převodem na bankovní účet. Podklady k platbě zasílám formou zálohové (proforma) faktury po dohodě konkrétních tréninků. Blíže je vše popsáno na stránce věnované platebním podmínkám. Doporučuji objednání a zaplacení alespoň čtyř lekcí s tím, že výhledově raději počítejte se sérií nejméně 20 lekcí, aby výuka měla smysl. Nejlepší je pravidelný kontinuální trénink alespoň 1× týdně.