Jitka Vachtová - tréninky plavání

Tréninky plavání pro dospělé

Individuální výuka a trénink plavání

Nabízím individuální výuku a tréninky plavání pro dospělé starší 18 let, kurzy plavání v pronajaté dráze i trénink v malých skupinkách. Možná je také i skupinka až tří plavců, kterou si sami vytvoříte. Můžete tak plavat např. s kamarádem či kamarádkou a domluvit se na společných lekcích plavání.

Druhy mých tréninků plavání pro dospělé

  • Nabízím individuální tréninky od 800 Kč/trénink do 1600 Kč/trénink na Šutce. Vstupné si platíte zvlášť a plavete v prostoru vyhrazeném pro veřejnost. Individuální tréninky jsou určeny pro dospělé plavce, poloplavce i neplavce.

  • Nabízím skupinovou výuku plavání ve skupince do 3 plavců od 400 Kč/trénink. Vstupné si platíme každý zvlášť a plaveme v prostoru vyhrazeném pro veřejnost. Skupinové tréninky jsou určeny pouze pro dospělé plavce. Základní podmínkou účasti je zvládnout 400 m alespoň za 12 minut s dýcháním do vody.

  • Nabízím kurzy plavání v pronajaté dráze ve skupince do 8 plavců od 300 Kč/trénink, vstupné je zahrnuto v ceně. Kurzy plavání v pronajaté dráze jsou určeny pouze pro dospělé plavce. Základní podmínkou účasti je zvládnout 400 m alespoň za 12 minut s dýcháním do vody. Smlouva o pronájmu je již podepsaná.

Nabídka tréninků plavání pro dospělé

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-kraul-2-600x400.jpg video zdarma

Na výuku a tréniky plavání mám živnostenský list a osvědčení trenéra plavání III. třídy, cvičitele plavání, plavčíka a zdravotníka. Jde o mé soukromé lekce plavání nabízené nezávisle na jakémkoli plaveckém oddíle.

2017-07-01-lidove-noviny-plavci-nejsme-spis-cvachtalove.jpg

Zaměřuji se převážně na rekreační, kondiční, středně i více pokročilé plavce starší 18 let, kteří se chtějí zlepšit ve své plavecké technice či se naučit plavat. Výuka je otevřená široké veřejnosti, triatlonistům i závodníkům. Výuku mohou navštěvovat jak závodní plavci, tak i naprostí začátečníci, kteří neumí vůbec plavat. Nicméně nabízím převážně zdokonalovací individuální plavecké tréninky. Pokud budete mít zájem, můžete se naučit správné provedení techniky kraulu, znaku, prsou i motýlka.

Plaveme v bazénu Šutka

Účastník výuky musí být zdravotně způsobilý absolvovat individuální tréninky plavání.

Lekce plavání probíhají převážně v plaveckém bazénu Šutka.

Pár článků a odkazy na videa týkající se plavání najdte také na mém webu plavanicko.cz.

Lidové noviny ze dne 1. července 2017

Jak na tom jsou Češi s plaváním? Na to se nejenom mne zeptala redaktorka Lidových novin Eva Fryšarová. Celý článek vyšel ve víkendových Lidových novinách ze dne 1. července 2017 (strana 31 a 32).

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.