Jitka Vachtová - tréninky plavání

Tréninky plavání pro dospělé

Individuální výuka plavání a kurzy plavání

Nabízím individuální výuku plavání a kurzy plavání v pronajaté dráze pro dospělé starší 18 let.

Aktuálně 6. 5. 2019

Nabízím již poslední místa v kurzech v dráze pro pokročilé. Pro začátečníky jsou v kurzech v dráze k dispozici poslední místa již jen pro červen. Do kurzů se můžete průběžně ještě přihlásit. Kurzy v drahách poběží pouze do června 2019. Ze strany Aquacentra Šutky mi bylo sděleno, že od září 2019 tyto ranní časy pro pronájem nebudeme mít z důvodu nutných změn v pronájmech již obnoveny. Pro další období od srpna dál počítám už jen s individuální výukou.

Během července, kdy probíhá i plánovaná každoroční odstávka bazénu, počítám s měsíční „plaveckou dovolenou“. Od srpna pak pojedeme dál již pouze formou individuální výuky.

Druhy mých tréninků plavání pro dospělé

  • Nabízím individuální tréninky od 1000 Kč/trénink na Šutce. Vstupné si platíte zvlášť na vlastní náklady a plavete v prostoru vyhrazeném pro veřejnost. Individuální tréninky jsou určeny pro dospělé plavce, poloplavce i neplavce.

  • Nabízím kurzy plavání v pronajaté dráze ve skupince do 7 plavců v ceně od 200 Kč/trénink či 300 Kč/trénink, vstupné je zahrnuto v ceně. Kurzy plavání v pronajaté dráze jsou určeny pro dospělé plavce začátečníky i pro pokročilé plavce. Pondělní a páteční kurz je určen pro pokročilé plavce. Úterní a čtvrteční kurz je určen pro plavce začátečníky, kteří již umí plavat a středně pokročilé plavce. Společné kurzy nejsou určeny pro totální začátečníky (neplavce) a poloplavce – ti mohou využívat pouze mou individuální výuku.

jitka-vachtova-sutka-2016-02-26-kraul-2-600x400.jpg

Nabídka tréninků plavání pro dospělé

Na výuku a tréniky plavání mám živnostenský list a osvědčení trenéra plavání III. třídy FTVS UK, cvičitele plavání, plavčíka a zdravotníka. Jde o mé soukromé lekce plavání nabízené nezávisle na jakémkoli plaveckém oddíle.

2017-07-01-lidove-noviny-plavci-nejsme-spis-cvachtalove.jpg

Zaměřuji se převážně na rekreační, kondiční, středně i více pokročilé plavce starší 18 let, kteří se chtějí zlepšit ve své plavecké technice či se naučit plavat. Výuka je otevřená široké veřejnosti, triatlonistům i závodníkům. Výuku mohou navštěvovat jak závodní plavci, tak i naprostí začátečníci, kteří neumí vůbec plavat. Nicméně nabízím převážně zdokonalovací plavecké tréninky. Pokud budete mít zájem, můžete se naučit správné provedení techniky kraulu, znaku, prsou i motýlka.

Plaveme v bazénu Šutka

Lekce plavání probíhají převážně v plaveckém bazénu Šutka.

Účastník výuky musí být zdravotně způsobilý absolvovat individuální tréninky plavání.

Pár článků a odkazy na videa týkající se plavání najdte také na mém webu plavanicko.cz.

Lidové noviny ze dne 1. července 2017

Jak na tom jsou Češi s plaváním? Na to se nejenom mne zeptala redaktorka Lidových novin Eva Fryšarová. Celý článek vyšel ve víkendových Lidových novinách ze dne 1. července 2017 (strana 31 a 32).

Poznámka: Oficiálně uznávaným krítériem pro to, aby někdo byl označen za plavce je uplavaná souvislá vzdálenost 200 m bez jakéhokoli odpočinku a zjevných známek vyčerpání. Pojem poloplavec příliš literatura nepoužívá. A neplavec je ten, kdo neuplave ani 10 m.